Program zgodności

/ O nas / Program zgodności

Program zgodności

Program Zgodności G.EN. Operator Sp. z o.o. został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRD.743.3.2023.ZJ z dnia 20 stycznia 2023 r.

W celu wdrażania i monitorowania Programu Zgodności G.EN. Operator wyznaczył Inspektora ds. Zgodności.

Kontakt do Inspektora ds. Zgodności: zgodnosc@genoperator.pl

Sporządzenie Programu Zgodności stanowi realizację obowiązku Operatora z art. 9d ust. 4 ustawy Prawo energetyczne polegającego na opracowaniu programu określającego przedsięwzięcia, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu oraz Potencjalnych Użytkowników Systemu, w tym szczegółowe obowiązki Pracowników i Usługodawców wynikające z tego Programu.

Celem Programu jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników Systemu oraz Potencjalnych Użytkowników Systemu, czyli traktowania Użytkowników Systemu w takich samych warunkach w taki sam sposób. Obowiązkiem Operatora jest eliminowanie zdarzeń i zachowań mogących prowadzić do dyskryminacji czy nierównego traktowania poszczególnych Użytkowników Systemu.

Podmioty zobowiązane do przestrzegania zasad Programu:

1.           Pracownicy

2.           Usługodawcy

3.           Zarząd Operatora

4.           Inspektor ds. Zgodności

Pracownicy oraz Usługodawcy są zobowiązani do traktowana wszystkich
Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu na równych zasadach.


Stosowanie równych zasad oznacza, że Pracownicy i Usługodawcy są zobowiązani do traktowania Użytkowników Systemu i Potencjalnych Użytkowników Systemu w takich samych przypadkach w jednakowy sposób, w szczególności w ramach wykonywania obowiązków służbowych polegających na:

  • oferowaniu świadczenia usług i świadczeniu usług;
  • przyjmowaniu i realizacji wniosków, skarg i reklamacji;
  • reprezentacji, negocjacji, występowaniu jako przedstawiciel Operatora wobec innych podmiotów;
  • udostępnianiu i udzielaniu informacji.

Pracownicy lub Usługodawcy Operatora mają prawo:

  • kierować do Inspektora ds. Zgodności skargi, wnioski i uwagi dotyczące Programu;
  • zwracać się do Inspektora ds. Zgodności o interpretację postanowień Programu.

Pracownicy i Usługodawcy Operatora po zapoznaniu się z Programem są zobowiązani do podpisania Oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 1 do Programu.

Załączniki


Program zgodności dla G.EN. Operator Sp. z o.o.

Pobierz

Decyzja Prezesa URE z 20.01.2023

Pobierz

Wytyczne URE do Programu zgodności z lutego 2019

Pobierz
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.