Prace zostały zakończone i przywrócono dostawy gazu ziemnego.