REMiT

Informacja na temat potencjalnego obowiązku raportowania przez niektórych z końcowych odbiorców gazu ziemnego wynikającego z wejścia w życie Rozporządzenia REMIT

Rozwiń

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r.  w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z dnia 08.12.2011, str. 1-16 – zwane dalej „Rozporządzeniem REMIT” ) zawiera normy prawne zapobiegające nadużyciom na hurtowych rynkach energii. Rozporządzenie to ustanawia:

  • zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych;
  • obowiązek podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej;
  • zakaz manipulacji na hurtowych rynkach energii;
  • obowiązek raportowania zawieranych transakcji dostawy gazu ziemnego.

Specyficzne uwarunkowania prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej mogą spowodować, iż końcowi odbiorcy gazu ziemnego mogą zostać objęci regulacjami w zakresie każdego z wymienionych powyżej obszarów. Niniejszy tekst skupia się jednak wyłącznie na obowiązku raportowania zawieranych transakcji dostawy gazu ziemnego.

Szczegółową treść obowiązku raportowania transakcji zawieranych na rynku gazu ziemnego Komisja Europejska dopracowała poprzez wydanie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie przekazywania danych wdrażającego art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 363 z dnia 18.12.2014r, str. 121-142 – zwane dalej „Rozporządzeniem wykonawczym”).

Dwa przytoczone powyżej akty prawne są podstawowym źródłem norm w zakresie obowiązków raportowania ustanawianych przez Rozporządzenie REMIT. Cennym źródłem informacji na ten temat jest także strona internetowa Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwanej dalej „Agencją”) www.acer.europa.eu (zakładka REMIT). Agencja ta jest podmiotem, do którego podmioty zobowiązane mają obowiązek przekazywać swoje raporty. Aktualne informacje związane z Rozporządzeniem REMIT znajdują się ponadto na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: aktualności REMIT

Nadmienić należy, iż chociaż generalnie obowiązek raportowania dotyczy umów zawieranych na hurtowym rynku energii, Rozporządzenie REMIT za uczestników hurtowego rynku energii uznaje także odbiorców końcowych, których zdolność konsumpcji jest równa bądź przekracza 600 GWh rocznie. Oznacza to, iż odbiorcy końcowi spełniający to kryterium są objęci obowiązkiem raportowania zawartych umów dostawy gazu ziemnego do Agencji. Przy czym warto dokładnie przeanalizować zapisy szczegółowe mówiące o tym, w jaki sposób oblicza się zdolność konsumpcji na potrzeby Rozporządzenia REMIT.

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.