Pytania i odpowiedzi

/ Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Doniesienia o zakazie gazu

Podstawą sensacyjnych doniesień prasowych na temat rzekomego zakazu gazu ziemnego jest Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków – tzw. Dyrektywa EPBD. 12 marca 2024 r. Parlament Europejski poparł zmiany w treści Dyrektywy EPBD, co spowodowało szum medialny i niewątpliwie klikalne lecz nie do końca zgodne z faktycznym stanem prawnym, nagłówki prasowe straszące konsumentów zakazem gazu od 2030 lub 2040 roku.

Obalamy mity na temat przyszłości gazu ziemnego.

FAKT

Dyrektywa nie jest obowiązującym prawem.

Dyrektywa wymaga akceptacji Rady Unii Europejskiej. Jeżeli zostanie zaakceptowana to następnie musi zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i po 20 dniach wejdzie w życie. Z założenia dyrektywa jest jednym z rodzajów aktu prawnego funkcjonującego na poziomie Unii Europejskiej, który wyznacza cel, jaki muszą osiągnąć wszystkie państwa UE. Sposób jego osiągnięcia określają jednak poszczególne kraje za pośrednictwem swoich własnych aktów prawnych, innymi słowy, dyrektywa jest typem aktu prawnego, którego nie stosuje się wprost, lecz to Państwa członkowskie są zobowiązane do jej implementacji w wewnętrznym systemie prawnym.

Implementacja w polskim systemie prawnym  wymaga przejścia całej wewnętrznej drogi legislacyjnej, w tym również wymaga przeprowadzenia odpowiednich konsultacji społecznych.

FAKT

Dyrektywa EPBD nie zakazuje montażu kotłów gazowych. Kraje członkowskie UE powinny dążyć do stopniowego wycofywania samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi, a pierwszym krokiem powinno być zaprzestanie udzielania zachęt finansowych do instalacji samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi od 2025 r.

Co to oznacza w praktyce?

Masz czas tylko do końca roku, by otrzymać dotację na samodzielny kocioł gazowy, który z powodzeniem będzie pracował następne 16-20 lat. Od 2025 roku nadal będą dostępne dotacje na systemy hybrydowe, czyli kocioł gazowy w połączeniu z solarami, rekuperacją, czy pompami ciepła.

 

FAKT

Jeżeli Dyrektywa wejdzie w życie i zostanie zaimplementowana w polskim systemie prawnym, od 2030 nie będzie można instalować samodzielnych kotłów gazowych w nowych budynkach. Po tej dacie w nowych budynkach będzie można instalować systemy hybrydowe, czyli kocioł gazowy wspomagany rekuperacją, solarami lub pompami ciepła.

Zachowana zostanie możliwość dalszej eksploatacji istniejących samodzielnych kotłów gazowych.

Warto więc się pospieszyć i do tego czasu zainstalować ogrzewanie na gaz ziemny, który jest optymalnym rozwiązaniem w polskich warunkach klimatycznych, społecznych i ekonomicznych.

FAKT

2040 rok to niewiążąca data w Dyrektywie EPBD na opracowanie przez kraje członkowskie planów wycofania z rynku samodzielnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Każdy kraj członkowski UE ma inną specyfikę i problemy, Polska jako priorytet uznaje wymianę pieców węglowych.

Jednocześnie będą trwały prace nad wprowadzaniem na rynki europejskie paliwa z większą zawartością biokomponentów, takich jak biometan czy biopropan. Użytkownicy kotłów, które pozwalają na wykorzystanie domieszki biokomponentów, nie będą musieli zatem wymieniać instalacji gazowej.

FAKT

Do 2040 roku prawo i kierunki rozwoju UE mogą się zmienić. Na dzień dzisiejszy Unia Europejska nie przestaje inwestować w infrastrukturę gazową. Sieć gazociągów w Europie jest cały czas rozbudowywana w oparciu w wielomilionowe dopłaty z programów unijnych, takich jak Feniks. Gaz ziemny niezmiennie jest postrzegany jako ważne ogniwo przyszłego miksu energetycznego.

Za 16 lat Twoja instalacja gazowa będzie wymagała modernizacji, więc możesz wówczas rozważyć nowe dostępne opcje hybrydowe a do tego czasu korzystać z komfortowego i przystępnego cenowo źródła ciepła jakim jest gaz ziemny.

FAKT

W aktualnym stanie prawnym proces przyłączania nowych klientów nie jest zaburzony. Wszystkim klientom, którzy mają wydane warunki, gwarantujemy odbiór gazu ziemnego.

W związku z tym, że Dyrektywa EPDB nie jest obowiązującym prawem, brak jest zarówno polskich przepisów wykonawczych jak i konkretnych wytycznych na przyszłość. Stosujemy się do aktualnych przepisów prawa oraz upraszczamy i przyspieszamy proces przyłączenia do sieci gazowej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów.

FAKT

Artykuły prasowe to są analizy, komentarze, prognozy i opinie, nie zawsze odzwierciedlające faktyczny stan prawny. Warto zawsze opierać w swoich decyzjach na obowiązujących przepisach źródłowych biorąc pod uwagę swoje indywidualne potrzeby, możliwości finansowe i styl życia.

Przyłączenie do sieci


Rodzaj gazu uzależniony jest od gazu ziemnego występującego na Twoim obszarze. Możesz to sprawdzić na mapie dystrybucyjnej.

Wartość opłaty przyłączeniowej uzależniona jest od przewidywanego zapotrzebowania na gaz, mocy umownej oraz długości przyłącza gazowego. Szczegółowe ceny znajdują się w Taryfie dla Paliw gazowych w punkcie 10: Zasady rozliczeń za przyłączanie do sieci dystrybucyjnej G.EN.

Kontakt do odpowiedniej placówki znajdziesz w zakładce szczegóły na mapie dystrybucyjnej po kliknięciu swojej miejscowości.

W zależności od lokalizacji przyłącza od 5 do 10 miesięcy od momentu podpisania umowy przyłączeniowej (z wyłączeniem okresu zimowego).

Jakość gazu


Gaz ziemny często jest nazywany błękitnym paliwem, ponieważ prawidłowy kolor płomienia ma barwę niebieską. Zdarza się jednak, że w kolorze płomienia jest zauważalna domieszka koloru żółtego lub pomarańczowego. Nie jest to spowodowane słabą jakością gazu, lecz oznacza nieprawidłowe spalanie i wpływa na zwiększenie zużycia gazu. Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości w procesie spalania są związane z zabrudzeniem palnika lub zanieczyszczeniem instalacji gazowej. W takim przypadku zleć serwis wykwalifikowanemu serwisantowi.

Skład gazu nie jest zmieniany, niezależnie od godzin w jakich jest dostarczany.

Siecią płynie do Odbiorców gaz ziemny, który jest regularnie badany. Wpływ jakości gazu ziemnego na czas gotowania wody w czajniku jest niezauważalny w normalnych warunkach domowych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na czas gotowania wody w czajniku są ilość wody, moc i stan czajnika, a  przede wszystkim stan techniczny kuchenki i dysz.

Uszkodzenie lub zanieczyszczenie kuchenki powoduje problemy z przekazywaniem ciepła, co z kolei wydłuży czas gotowania wody. Podobnie, uszkodzone lub zapchane dysze mogą wpłynąć na szybkość gotowania wody w czajniku.

Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan techniczny kuchenki i dysz oraz przeprowadzać konserwację i naprawy, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Odczyty gazomierzy


G.EN. Operator przeprowadza zdalne odczyty gazomierzy w tzw. systemie obchodowym i objazdowym (drive – by i step-by-step).

Dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych inkasent dokonuje odczytu przejeżdżając lub przechodząc w pobliżu gazomierzy wyposażonych w moduły radiowe – UniSmarty. Urządzenie to pozwala nam na zapisanie odczytu w dniu, w którym przypada koniec okresu rozliczeniowego odczytu zgodnie z IRiESD. UniSmarty posiadają wszystkie wymagane certyfikaty, w tym kompatybilności elektromagnetycznej, który zapewnia że generowany sygnał nie zakłóca innym urządzeniom oraz nie szkodzi ludzkiemu zdrowiu.

Jest to rozwiązanie wygodne dla wszystkich stron, pozwalające spółce G.EN. Operator na przeprowadzanie odczytów bez konieczności wkraczania na posesję.

Wdrożyliśmy to rozwiązanie na całej naszej sieci gazowej, jako jedyni w Polsce, wyprzedzając inne spółki dystrybucyjne. Cały czas unowocześniamy nasz system, wprowadzamy nowe rozwiązania i optymalizujemy ich możliwości. Dlatego też prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

  • możliwość dokonania odczytu na całej sieci w jednym terminie dla wszystkich klientów, co pozwala nam na bilansowanie sieci;
  • wygoda dla Państwa i dla nas – nie musimy wchodzić do wszystkich klientów;
  • wykrycie kradzieży gazu;
  • możliwość sprawdzenia odczytu archiwalnego
  • spełnienie warunków stawianych przez Urząd Regulacji Energetycznej
  • rozwiązanie tańsze niż urządzenia wyposażone w karty telemetryczne typu GSM.

Zdarzają się sytuacje, kiedy odczyt zdalny jest niemożliwy lub utrudniony:

  • gazomierz nie jest wyposażony w UniSmart lub rejestrator

Cały czas unowocześniamy nasze sieci gazowe jednak jeszcze nie wszystkie gazomierze są dostosowane do odczytów zdalnych.

  • UniSmart nie odpowiada lub nie ma zasięgu

Brak łączności najczęściej występuje w przypadku szafek gazowych montowanych na ścianach budynków, gdy sygnał jest zakłócany przez zabudowania lub inne obiekty. Sygnał wysyłany przez UniSmart do aplikacji mogą również zakłócać metalowe szafki gazowe, działając jak Klatka Faradaya.

  • konieczna jest weryfikacja odczytu

Gdy zachodzi podejrzenie, że odczyt może być błędny, inkasent spółki G.EN. Operator weryfikuje odczyt ręcznie. Jeżeli szafka gazowa jest ulokowana w ścianie budynku, musi wejść na posesję, by ją otworzyć i odczytać gazomierz.

Odczyty i kontrole są przeprowadzane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Pracownicy przeprowadzający odczyty legitymują się identyfikatorami. Wzór identyfikatora znajdą Państwo poniżej.

G.EN. Operator jest właścicielem sieci gazowej, którą udostępnia zainteresowanym sprzedawcom gazu. Poza przyłączaniem nowych odbiorców, dbamy o bezpieczeństwo systemu gazowego, usuwamy awarie oraz wykonujemy odczyty na zlecenie sprzedawców, którzy mają z nami podpisaną umowę na świadczenie usługi dystrybucji. Lista sprzedawców, którzy podpisali z nami umowy znajduje się tutaj.

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.