Przyłącze gazowe

Aby odbierać gaz potrzebne jest przyłącze gazowe. Oto kilka kroków, które pomogą Ci, jeżeli nie masz jeszcze przyłącza lub chcesz uaktywnić nieużywane przyłącze.

Wypełnij odpowiedni Wniosek:

Wydrukuj odpowiedni wniosek, prześlij pocztą lub dostarcz osobiście do najbliższego Oddziału.

Wraz z Wnioskiem dołącz:

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z Obiektu, do którego ma nastąpić przyłączenie oraz numer księgi wieczystej. W przypadku braku tytułu można otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci.
 • kopię mapy zasadniczej terenu do celów opiniodawczych, w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz proponowaną lokalizacją szafki gazowej w granicach działki.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej są wydawane, gdy warunki techniczno-ekonomiczne są spełnione w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości do 110 kWh/h lub w ciągu 60 dni dla ilości powyżej 110 kWh.

Można je odebrać osobiście w Oddziale lub otrzymać na adres wskazany we Wniosku.

Masz już przyłącze od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie odbierasz gazu? Pomiń ten krok.

Wniosek możesz przesłać online lub wypełnić, wydrukować i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do najbliższego Oddziału.

Wraz z Wnioskiem dołącz:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
 • zgodę na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,
 • oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną przez osobę zaufania publicznego – jeżeli Umowa ma być podpisana przez pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego potrzebna jest również niepotwierdzona kopia.

Na podstawie zebranych danych pracownik G.EN. Operator przygotowuje Umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której określi termin realizacji przyłącza. W jej ramach zapewniamy szafkę gazową wraz z wyposażeniem.

Kroki 2 i 3 mogą być prowadzone równolegle.

Jej wykonanie zleć uprawnionemu wykonawcy, na podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Taką decyzję może wydać organ administracji publicznej np. starostwo.

Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności (ważnej przez 6 miesięcy) oraz dokonuje sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co potwierdza protokołami.

Gdy Twoja wewnętrzna instalacja gazowa będzie gotowa do odbioru przystąpimy do budowy przyłącza:

 • o planowanym terminie wykonania przyłącza poinformujemy Cię co najmniej 7 dni wcześniej
 • fakturę otrzymasz w ciągu 7 dni od podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie przyłącza.

W czasie, gdy my budujemy przyłącze, Ty możesz przejść do kolejnych kroków:

 • wybierz sprzedawcę i podpisz umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego (krok 5)
 • skompletuj dokumenty niezbędne do montażu gazomierza i nagazowania instalacji wewnętrznej (krok 6)

Wybierz sprzedawcę gazu i podpisz z nim umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

Do uruchomienia nowego przyłącza G.EN. Operator nie wymaga od Sprzedawców podania numeru PPG.

Aby przyspieszyć proces przyłączenia można jednocześnie skompletować niezbędne dokumenty i dostarczyć wniosek o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego do G.EN. Operator (krok 6).

Wniosek dostarcz osobiście lub wyślij do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN. Operator.

Do wniosku o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego dołącz:

 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności wraz z uprawnieniami instalatora i świadectwem wzorcowania manometru
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji,
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.