Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

/ Dystrybucja / Gazowe zapotrzebowanie grzewcze

G.EN Operator Sp. z o.o. zgodnie z zapisami IRiESD do wykonywania alokacji operatywnych i rozliczeniowych w zakresie punktów bez dobowej rejestracji poboru, wykorzystuje odpowiednio: operatywne i rozliczeniowe wartości gazowego zapotrzebowania grzewczego oraz wartość współczynnika korygującego średniodobowe zużycie paliwa gazowego w punktach wyjścia typu WS.

Data Rejon Typ gazu Gazowe zapotrzebowanie grzewcze [°C] Operatywna wartość współczynnika korygującego (przy -ΔLDGo)
16.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,83 0,00
16.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,37 0,00
16.02.2023 06:00:00 Luzino E 5,55 0,00
16.02.2023 06:00:00 Brodnica E 11,11 0,00
16.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,79 0,00
16.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,28 0,00
16.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,47 0,00
16.02.2023 06:00:00 Czeszów E 4,29 0,00
17.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,37 0,00
17.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,60 0,00
17.02.2023 06:00:00 Luzino E 4,98 0,00
17.02.2023 06:00:00 Brodnica E 10,75 0,00
17.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,91 0,00
17.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,28 0,00
17.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,11 0,00
17.02.2023 06:00:00 Czeszów E 4,09 0,00
18.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,08 0,00
18.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,62 0,00
18.02.2023 06:00:00 Luzino E 5,56 0,00
18.02.2023 06:00:00 Brodnica E 11,43 0,00
18.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,80 0,00
18.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,19 0,00
18.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,17 0,00
18.02.2023 06:00:00 Czeszów E 4,03 0,00
19.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,83 0,00
19.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,02 0,00
19.02.2023 06:00:00 Luzino E 5,31 0,00
19.02.2023 06:00:00 Brodnica E 11,93 0,00
19.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,57 0,00
19.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,27 0,00
19.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,45 0,00
19.02.2023 06:00:00 Czeszów E 4,41 0,00
20.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,88 0,00
20.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,73 0,00
20.02.2023 06:00:00 Luzino E 5,39 0,00
20.02.2023 06:00:00 Brodnica E 11,71 0,00
20.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,79 0,00
20.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,75 0,00
20.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,01 0,00
20.02.2023 06:00:00 Czeszów E 4,17 0,00
21.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,94 0,00
21.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,22 0,00
21.02.2023 06:00:00 Luzino E 4,95 0,00
21.02.2023 06:00:00 Brodnica E 11,51 0,00
21.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,61 0,00
21.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,26 0,00
21.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,58 0,00
21.02.2023 06:00:00 Czeszów E 3,37 0,00
22.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,05 0,00
22.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,27 0,00
22.02.2023 06:00:00 Luzino E 7,13 0,00
22.02.2023 06:00:00 Brodnica E 13,00 0,00
22.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,10 0,00
22.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,62 0,00
22.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,96 0,00
22.02.2023 06:00:00 Czeszów E 4,43 0,00
23.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,54 0,00
23.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,91 0,00
23.02.2023 06:00:00 Luzino E 5,35 0,00
23.02.2023 06:00:00 Brodnica E 11,72 0,00
23.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,55 0,00
23.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,00 0,00
23.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,66 0,00
23.02.2023 06:00:00 Czeszów E 3,61 0,00
24.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,60 0,00
24.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,73 0,00
24.02.2023 06:00:00 Luzino E 6,46 0,00
24.02.2023 06:00:00 Brodnica E 11,99 0,00
24.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,67 0,00
24.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,19 0,00
24.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
24.02.2023 06:00:00 Czeszów E 4,13 0,00
25.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,55 0,00
25.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 12,17 0,00
25.02.2023 06:00:00 Luzino E 6,56 0,00
25.02.2023 06:00:00 Brodnica E 14,24 0,00
25.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,29 0,00
25.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,10 0,00
25.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,06 0,00
25.02.2023 06:00:00 Czeszów E 4,64 0,00
26.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,87 0,00
26.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 11,17 0,00
26.02.2023 06:00:00 Luzino E 6,32 0,00
26.02.2023 06:00:00 Brodnica E 15,35 0,00
26.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,49 0,00
26.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,84 0,00
26.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,33 0,00
26.02.2023 06:00:00 Czeszów E 5,09 0,00
27.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,10 0,00
27.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 12,80 0,00
27.02.2023 06:00:00 Luzino E 9,76 0,00
27.02.2023 06:00:00 Brodnica E 26,43 0,00
27.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,92 0,00
27.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 7,48 0,00
27.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,43 0,00
27.02.2023 06:00:00 Czeszów E 8,51 0,00
28.02.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,14 0,00
28.02.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 13,97 0,00
28.02.2023 06:00:00 Luzino E 5,72 0,00
28.02.2023 06:00:00 Brodnica E 13,43 0,00
28.02.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,06 0,00
28.02.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,09 0,00
28.02.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,11 0,00
28.02.2023 06:00:00 Czeszów E 5,28 0,00
01.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,21 0,00
01.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,15 0,00
01.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 10,28 0,00
01.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 13,98 0,00
01.03.2023 06:00:00 Luzino E 5,26 0,00
01.03.2023 06:00:00 Brodnica E 12,36 0,00
01.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,93 0,00
01.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 6,76 0,00
01.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,92 0,00
01.03.2023 06:00:00 Czeszów E 4,49 0,00
02.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,95 0,00
02.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 10,63 0,00
02.03.2023 06:00:00 Luzino E 5,89 0,00
02.03.2023 06:00:00 Brodnica E 11,65 0,00
02.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,35 0,00
02.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 6,54 0,00
02.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,61 0,00
02.03.2023 06:00:00 Czeszów E 4,89 0,00
03.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,20 0,00
03.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 10,60 0,00
03.03.2023 06:00:00 Luzino E 4,94 0,00
03.03.2023 06:00:00 Brodnica E 13,14 0,00
03.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,89 0,00
03.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,76 0,00
03.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,44 0,00
03.03.2023 06:00:00 Czeszów E 5,82 0,00
04.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,43 0,00
04.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 10,07 0,00
04.03.2023 06:00:00 Luzino E 6,04 0,00
04.03.2023 06:00:00 Brodnica E 13,05 0,00
04.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,22 0,00
04.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,85 0,00
04.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,20 0,00
04.03.2023 06:00:00 Czeszów E 5,39 0,00
05.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,84 0,00
05.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 10,76 0,00
05.03.2023 06:00:00 Luzino E 5,98 0,00
05.03.2023 06:00:00 Brodnica E 14,78 0,00
05.03.2023 06:00:00 Brodnica E 36,59 0,00
05.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,85 0,00
05.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,63 0,00
05.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,10 0,00
05.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,42 0,00
05.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,79 0,00
05.03.2023 06:00:00 Czeszów E 6,01 0,00
06.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,40 0,00
06.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 11,29 0,00
06.03.2023 06:00:00 Luzino E 6,72 0,00
06.03.2023 06:00:00 Brodnica E 14,37 0,00
06.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,04 0,00
06.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,39 0,00
06.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,02 0,00
06.03.2023 06:00:00 Czeszów E 5,41 0,00
07.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,79 0,00
07.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 11,57 0,00
07.03.2023 06:00:00 Luzino E 6,91 0,00
07.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,41 0,00
07.03.2023 06:00:00 Czeszów E 4,98 0,00
08.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,77 0,00
08.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 12,10 0,00
08.03.2023 06:00:00 Luzino E 7,23 0,00
08.03.2023 06:00:00 Brodnica E 13,23 0,00
08.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,20 0,00
08.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,54 0,00
08.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,73 0,00
08.03.2023 06:00:00 Czeszów E 4,95 0,00
09.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,41 0,00
09.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 11,85 0,00
09.03.2023 06:00:00 Luzino E 7,27 0,00
09.03.2023 06:00:00 Brodnica E 13,42 0,00
09.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 8,31 0,00
09.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,66 0,00
09.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,69 0,00
09.03.2023 06:00:00 Czeszów E 5,23 0,00
10.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 8,11 0,00
10.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 14,26 0,00
10.03.2023 06:00:00 Luzino E 8,25 0,00
10.03.2023 06:00:00 Brodnica E 12,67 0,00
10.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,22 0,00
10.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,30 0,00
10.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,47 0,00
10.03.2023 06:00:00 Czeszów E 3,79 0,00
11.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,67 0,00
11.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 9,85 0,00
11.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 12,53 0,00
11.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 19,93 0,00
11.03.2023 06:00:00 Luzino E 10,34 0,00
11.03.2023 06:00:00 Luzino E 7,69 0,00
11.03.2023 06:00:00 Brodnica E 14,09 0,00
11.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,53 0,00
11.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,44 0,00
11.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 6,42 0,00
11.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,30 0,00
11.03.2023 06:00:00 Czeszów E 5,20 0,00
11.03.2023 06:00:00 Czeszów E 8,44 0,00
12.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,49 0,00
12.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,95 0,00
12.03.2023 06:00:00 Luzino E 6,28 0,00
12.03.2023 06:00:00 Brodnica E 12,85 0,00
12.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,59 0,00
12.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,02 0,00
12.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,51 0,00
12.03.2023 06:00:00 Czeszów E 4,34 0,00
13.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,54 0,00
13.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,96 0,00
13.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,50 0,00
13.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,08 0,00
13.03.2023 06:00:00 Luzino E 5,37 0,00
13.03.2023 06:00:00 Luzino E 6,43 0,00
13.03.2023 06:00:00 Brodnica E 27,50 0,00
13.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,04 0,00
13.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,27 0,00
13.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,15 0,00
13.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,81 0,00
13.03.2023 06:00:00 Czeszów E 3,48 0,00
13.03.2023 06:00:00 Czeszów E 4,21 0,00
14.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,80 0,00
14.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,53 0,00
14.03.2023 06:00:00 Luzino E 4,19 0,00
14.03.2023 06:00:00 Brodnica E 7,96 0,00
14.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,04 0,00
14.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,75 0,00
14.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,83 0,00
14.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,60 0,00
14.03.2023 06:00:00 Czeszów E 3,11 0,00
15.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,45 0,00
15.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,30 0,00
15.03.2023 06:00:00 Luzino E 5,10 0,00
15.03.2023 06:00:00 Brodnica E 8,14 0,00
15.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,11 0,00
15.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,66 0,00
15.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,56 0,00
15.03.2023 06:00:00 Czeszów E 4,25 0,00
16.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,57 0,00
16.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,70 0,00
16.03.2023 06:00:00 Luzino E 5,30 0,00
16.03.2023 06:00:00 Brodnica E 8,39 0,00
16.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,53 0,00
16.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,35 0,00
16.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,34 0,00
16.03.2023 06:00:00 Czeszów E 4,02 0,00
17.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,30 0,00
17.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,97 0,00
17.03.2023 06:00:00 Luzino E 8,50 0,00
17.03.2023 06:00:00 Brodnica E 22,06 0,00
17.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,58 0,00
17.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,68 0,00
17.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,91 0,00
17.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,92 0,00
17.03.2023 06:00:00 Czeszów E 6,06 0,00
17.03.2023 06:00:00 Czeszów E 6,13 0,00
18.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,75 0,00
18.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,29 0,00
18.03.2023 06:00:00 Luzino E 5,67 0,00
18.03.2023 06:00:00 Brodnica E 18,54 0,00
18.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,68 0,00
18.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,57 0,00
18.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,65 0,00
18.03.2023 06:00:00 Czeszów E 1,86 0,00
19.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,35 0,00
19.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,69 0,00
19.03.2023 06:00:00 Luzino E 3,68 0,00
19.03.2023 06:00:00 Brodnica E 5,18 0,00
19.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,42 0,00
19.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,95 0,00
19.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,30 0,00
19.03.2023 06:00:00 Czeszów E 1,20 0,00
19.03.2023 06:00:00 Czeszów E 1,60 0,00
20.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,70 0,00
20.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,20 0,00
20.03.2023 06:00:00 Luzino E 4,19 0,00
20.03.2023 06:00:00 Brodnica E 5,67 0,00
20.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,06 0,00
20.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,73 0,00
20.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,15 0,00
20.03.2023 06:00:00 Czeszów E 1,38 0,00
21.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,99 0,00
21.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,47 0,00
21.03.2023 06:00:00 Luzino E 4,18 0,00
21.03.2023 06:00:00 Brodnica E 5,77 0,00
21.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,02 0,00
21.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,20 0,00
21.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,34 0,00
21.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,20 0,00
21.03.2023 06:00:00 Czeszów E 1,17 0,00
21.03.2023 06:00:00 Czeszów E 1,56 0,00
23.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,56 0,00
23.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,41 0,00
23.03.2023 06:00:00 Luzino E 3,08 0,00
23.03.2023 06:00:00 Brodnica E 4,87 0,00
23.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,79 0,00
23.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,71 0,00
23.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,36 0,00
23.03.2023 06:00:00 Czeszów E 0,41 0,00
24.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,51 0,00
24.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,69 0,00
24.03.2023 06:00:00 Luzino E 3,33 0,00
24.03.2023 06:00:00 Brodnica E 3,58 0,00
24.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,32 0,00
24.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,87 0,00
24.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,34 0,00
24.03.2023 06:00:00 Czeszów E 0,31 0,00
25.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,51 0,00
25.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,83 0,00
25.03.2023 06:00:00 Luzino E 4,13 0,00
25.03.2023 06:00:00 Brodnica E 3,58 0,00
25.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,32 0,00
25.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,81 0,00
25.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,26 0,00
25.03.2023 06:00:00 Czeszów E 0,96 0,00
26.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,28 0,00
26.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,44 0,00
26.03.2023 06:00:00 Luzino E 4,60 0,00
26.03.2023 06:00:00 Brodnica E 4,50 0,00
26.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,30 0,00
26.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,33 0,00
26.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,20 0,00
26.03.2023 06:00:00 Czeszów E 1,38 0,00
27.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,43 0,00
27.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,03 0,00
27.03.2023 06:00:00 Luzino E 7,39 0,00
27.03.2023 06:00:00 Brodnica E 7,04 0,00
27.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,74 0,00
27.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,28 0,00
27.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,18 0,00
27.03.2023 06:00:00 Czeszów E 2,82 0,00
28.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,95 0,00
28.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,97 0,00
28.03.2023 06:00:00 Luzino E 11,24 0,00
28.03.2023 06:00:00 Brodnica E 24,54 0,00
28.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,07 0,00
28.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,21 0,00
28.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,58 0,00
28.03.2023 06:00:00 Czeszów E 5,05 0,00
29.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,74 0,00
29.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,91 0,00
29.03.2023 06:00:00 Luzino E 6,72 0,00
29.03.2023 06:00:00 Brodnica E 7,17 0,00
29.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,66 0,00
29.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,05 0,00
29.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,84 0,00
29.03.2023 06:00:00 Czeszów E 2,57 0,00
30.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,79 0,00
30.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,11 0,00
30.03.2023 06:00:00 Luzino E 5,49 0,00
30.03.2023 06:00:00 Brodnica E 6,99 0,00
30.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,11 0,00
30.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,75 0,00
30.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,33 0,00
30.03.2023 06:00:00 Czeszów E 1,83 0,00
31.03.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,74 0,00
31.03.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,99 0,00
31.03.2023 06:00:00 Luzino E 7,46 0,00
31.03.2023 06:00:00 Brodnica E 15,30 0,00
31.03.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,73 0,00
31.03.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,24 0,00
31.03.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,18 0,00
31.03.2023 06:00:00 Czeszów E 2,48 0,00
01.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,41 0,00
01.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,68 0,00
01.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,78 0,00
01.04.2023 06:00:00 Luzino E 6,38 0,00
01.04.2023 06:00:00 Luzino E 7,84 0,00
01.04.2023 06:00:00 Brodnica E 6,13 0,00
01.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,52 0,00
01.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,86 0,00
01.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 16,41 0,00
01.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,32 0,00
01.04.2023 06:00:00 Czeszów E 1,74 0,00
01.04.2023 06:00:00 Czeszów E 13,44 0,00
02.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,63 0,00
02.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,66 0,00
02.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,23 0,00
02.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,96 0,00
02.04.2023 06:00:00 Luzino E 5,82 0,00
02.04.2023 06:00:00 Brodnica E 6,45 0,00
02.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,54 0,00
02.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,42 0,00
02.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
02.04.2023 06:00:00 Czeszów E 3,08 0,00
03.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,52 0,00
03.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 7,65 0,00
03.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 10,57 0,00
03.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,80 0,00
03.04.2023 06:00:00 Luzino E 7,71 0,00
03.04.2023 06:00:00 Brodnica E 10,02 0,00
03.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,28 0,00
03.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,10 0,00
03.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
03.04.2023 06:00:00 Czeszów E 3,58 0,00
04.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,05 0,00
04.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,44 0,00
04.04.2023 06:00:00 Luzino E 7,15 0,00
04.04.2023 06:00:00 Brodnica E 7,82 0,00
04.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,28 0,00
04.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,07 0,00
04.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,75 0,00
04.04.2023 06:00:00 Czeszów E 4,28 0,00
05.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,22 0,00
05.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,65 0,00
05.04.2023 06:00:00 Luzino E 7,36 0,00
05.04.2023 06:00:00 Brodnica E 7,98 0,00
05.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,88 0,00
05.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,39 0,00
05.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,56 0,00
05.04.2023 06:00:00 Czeszów E 4,21 0,00
06.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,84 0,00
06.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 8,30 0,00
06.04.2023 06:00:00 Luzino E 6,70 0,00
06.04.2023 06:00:00 Brodnica E 8,08 0,00
06.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,15 0,00
06.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,36 0,00
06.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,01 0,00
06.04.2023 06:00:00 Czeszów E 3,55 0,00
07.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,41 0,00
07.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 9,53 0,00
07.04.2023 06:00:00 Luzino E 6,77 0,00
07.04.2023 06:00:00 Brodnica E 8,38 0,00
07.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,49 0,00
07.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,58 0,00
07.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
07.04.2023 06:00:00 Czeszów E 4,41 0,00
08.04.2023 06:00:00 Brodnica E 4,56 0,00
08.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,62 0,00
08.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,68 0,00
09.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,90 0,00
09.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 10,95 0,00
09.04.2023 06:00:00 Luzino E 6,35 0,00
09.04.2023 06:00:00 Brodnica E 18,70 0,00
09.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,11 0,00
09.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,19 0,00
09.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,77 0,00
09.04.2023 06:00:00 Czeszów E 4,74 0,00
10.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,44 0,00
10.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,90 0,00
10.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 10,95 0,00
10.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,76 0,00
10.04.2023 06:00:00 Luzino E 6,05 0,00
10.04.2023 06:00:00 Luzino E 6,35 0,00
10.04.2023 06:00:00 Brodnica E 19,40 0,00
10.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,88 0,00
10.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,28 0,00
10.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,19 0,00
10.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,37 0,00
10.04.2023 06:00:00 Czeszów E 3,98 0,00
10.04.2023 06:00:00 Czeszów E 4,74 0,00
11.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,37 0,00
11.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,18 0,00
11.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,07 0,00
11.04.2023 06:00:00 Brodnica E 2,96 0,00
11.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,97 0,00
11.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,46 0,00
11.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,56 0,00
11.04.2023 06:00:00 Czeszów E 3,63 0,00
12.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,73 0,00
12.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,44 0,00
12.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,05 0,00
12.04.2023 06:00:00 Brodnica E 4,30 0,00
12.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,59 0,00
12.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,39 0,00
12.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,14 0,00
12.04.2023 06:00:00 Czeszów E 3,05 0,00
13.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,73 0,00
13.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,21 0,00
13.04.2023 06:00:00 Luzino E 3,44 0,00
13.04.2023 06:00:00 Brodnica E 2,95 0,00
13.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,94 0,00
13.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,56 0,00
13.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,39 0,00
13.04.2023 06:00:00 Czeszów E 3,44 0,00
14.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,82 0,00
14.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,52 0,00
14.04.2023 06:00:00 Luzino E 3,58 0,00
14.04.2023 06:00:00 Brodnica E 2,40 0,00
14.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,46 0,00
14.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,39 0,00
14.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,20 0,00
14.04.2023 06:00:00 Czeszów E 2,56 0,00
15.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,72 0,00
15.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,88 0,00
15.04.2023 06:00:00 Luzino E 3,90 0,00
15.04.2023 06:00:00 Brodnica E 2,97 0,00
15.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,01 0,00
15.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,67 0,00
15.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,12 0,00
15.04.2023 06:00:00 Czeszów E 2,20 0,00
16.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,22 0,00
16.04.2023 06:00:00 Luzino E 3,15 0,00
16.04.2023 06:00:00 Brodnica E 3,90 0,00
16.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,65 0,00
16.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,09 0,00
16.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,29 0,00
16.04.2023 06:00:00 Czeszów E 1,97 0,00
16.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,43 0,00
17.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,28 0,00
17.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,85 0,00
17.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,61 0,00
17.04.2023 06:00:00 Brodnica E 3,78 0,00
17.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,33 0,00
17.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,86 0,00
17.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,38 0,00
17.04.2023 06:00:00 Czeszów E 2,01 0,00
18.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,88 0,00
18.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,94 0,00
18.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,34 0,00
18.04.2023 06:00:00 Brodnica E 3,55 0,00
18.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,19 0,00
18.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,03 0,00
18.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,20 0,00
18.04.2023 06:00:00 Czeszów E 2,31 0,00
23.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,15 0,00
23.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,62 0,00
23.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,90 0,00
23.04.2023 06:00:00 Brodnica E 4,44 0,00
23.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,46 0,00
23.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,17 0,00
23.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,46 0,00
23.04.2023 06:00:00 Czeszów E 3,22 0,00
24.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,31 0,00
24.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,85 0,00
24.04.2023 06:00:00 Luzino E 2,05 0,00
24.04.2023 06:00:00 Brodnica E 1,19 0,00
24.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,12 0,00
24.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,04 0,00
24.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,59 0,00
24.04.2023 06:00:00 Czeszów E 1,28 0,00
25.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,72 0,00
25.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,08 0,00
25.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,51 0,00
25.04.2023 06:00:00 Brodnica E 4,34 0,00
25.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,93 0,00
25.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,96 0,00
25.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,21 0,00
25.04.2023 06:00:00 Czeszów E 2,04 0,00
26.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,81 0,00
26.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,78 0,00
26.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,66 0,00
26.04.2023 06:00:00 Brodnica E 3,37 0,00
26.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,11 0,00
26.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,67 0,00
26.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,10 0,00
26.04.2023 06:00:00 Czeszów E 2,59 0,00
27.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,72 0,00
27.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,53 0,00
27.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,67 0,00
27.04.2023 06:00:00 Brodnica E 3,52 0,00
27.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,95 0,00
27.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,04 0,00
27.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,09 0,00
27.04.2023 06:00:00 Czeszów E 2,87 0,00
28.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,23 0,00
28.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,67 0,00
28.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,69 0,00
28.04.2023 06:00:00 Brodnica E 3,65 0,00
28.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,33 0,00
28.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,89 0,00
28.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,38 0,00
28.04.2023 06:00:00 Czeszów E 0,90 0,00
29.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,25 0,00
29.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,15 0,00
29.04.2023 06:00:00 Luzino E 3,98 0,00
29.04.2023 06:00:00 Brodnica E 2,33 0,00
29.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,58 0,00
29.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,16 0,00
29.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,49 0,00
29.04.2023 06:00:00 Czeszów E 0,42 0,00
30.04.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,56 0,00
30.04.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,65 0,00
30.04.2023 06:00:00 Luzino E 4,34 0,00
30.04.2023 06:00:00 Brodnica E 2,14 0,00
30.04.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,22 0,00
30.04.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,14 0,00
30.04.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,44 0,00
30.04.2023 06:00:00 Czeszów E 0,36 0,00
01.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,53 0,00
01.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,25 0,00
01.05.2023 06:00:00 Luzino E 3,64 0,00
01.05.2023 06:00:00 Brodnica E 2,23 0,00
01.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,65 0,00
01.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,75 0,00
01.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,67 0,00
01.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,04 0,00
02.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,84 0,00
02.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,28 0,00
02.05.2023 06:00:00 Luzino E 2,97 0,00
02.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,95 0,00
02.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,84 0,00
02.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,32 0,00
02.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,73 0,00
02.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,12 0,00
03.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,87 0,00
03.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,90 0,00
03.05.2023 06:00:00 Luzino E 2,63 0,00
03.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,92 0,00
03.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,63 0,00
03.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,44 0,00
03.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,53 0,00
03.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,10 0,00
04.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,69 0,00
04.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,24 0,00
04.05.2023 06:00:00 Luzino E 2,64 0,00
04.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,86 0,00
04.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,62 0,00
04.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,40 0,00
04.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,73 0,00
04.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,22 0,00
05.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,26 0,00
05.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,75 0,00
05.05.2023 06:00:00 Luzino E 3,03 0,00
05.05.2023 06:00:00 Brodnica E 2,22 0,00
05.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,88 0,00
05.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,14 0,00
05.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,95 0,00
05.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,51 0,00
06.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,72 0,00
06.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,36 0,00
06.05.2023 06:00:00 Luzino E 3,23 0,00
06.05.2023 06:00:00 Brodnica E 3,03 0,00
06.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,01 0,00
06.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,02 0,00
06.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,47 0,00
06.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,55 0,00
07.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,64 0,00
07.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,72 0,00
07.05.2023 06:00:00 Luzino E 2,47 0,00
07.05.2023 06:00:00 Brodnica E 2,34 0,00
07.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,53 0,00
07.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,12 0,00
07.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,07 0,00
07.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,92 0,00
08.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,00 0,00
08.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,22 0,00
08.05.2023 06:00:00 Luzino E 2,64 0,00
08.05.2023 06:00:00 Brodnica E 2,39 0,00
08.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,49 0,00
08.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,16 0,00
08.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,39 0,00
08.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,48 0,00
09.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,62 0,00
09.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,17 0,00
09.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,16 0,00
09.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,46 0,00
09.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,46 0,00
09.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,16 0,00
09.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,69 0,00
09.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,47 0,00
10.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,67 0,00
10.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,51 0,00
10.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,99 0,00
10.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,48 0,00
10.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,36 0,00
10.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,05 0,00
10.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,89 0,00
10.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,43 0,00
11.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,59 0,00
11.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,62 0,00
11.05.2023 06:00:00 Luzino E 1,76 0,00
11.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,23 0,00
11.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,68 0,00
11.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,38 0,00
11.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,97 0,00
11.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,70 0,00
12.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,93 0,00
12.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,01 0,00
12.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,72 0,00
12.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,76 0,00
12.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,71 0,00
12.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,72 0,00
12.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,00 0,00
12.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,82 0,00
13.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,05 0,00
13.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,32 0,00
13.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,03 0,00
13.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,21 0,00
13.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,85 0,00
13.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,40 0,00
13.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,90 0,00
13.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,67 0,00
14.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,96 0,00
14.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,23 0,00
14.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,43 0,00
14.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,42 0,00
14.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,03 0,00
14.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,54 0,00
14.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,97 0,00
14.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,99 0,00
15.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,93 0,00
15.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,05 0,00
15.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,65 0,00
15.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,78 0,00
15.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,73 0,00
16.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,65 0,00
16.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,72 0,00
16.05.2023 06:00:00 Luzino E 1,21 0,00
16.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,82 0,00
16.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,73 0,00
17.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,39 0,00
17.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,96 0,00
17.05.2023 06:00:00 Luzino E 1,50 0,00
17.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,40 0,00
17.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,75 0,00
17.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,98 0,00
17.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,65 0,00
17.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,12 0,00
18.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,57 0,00
18.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,16 0,00
18.05.2023 06:00:00 Luzino E 1,58 0,00
18.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,34 0,00
18.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,15 0,00
18.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,43 0,00
18.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,82 0,00
18.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,64 0,00
19.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,76 0,00
19.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,05 0,00
19.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,75 0,00
20.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,42 0,00
20.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,66 0,00
20.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,89 0,00
22.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,32 0,00
22.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,65 0,00
22.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,67 0,00
22.05.2023 06:00:00 Brodnica E 6,29 0,00
22.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,34 0,00
22.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,89 0,00
22.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,14 0,00
22.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,14 0,00
23.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,23 0,00
23.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,14 0,00
23.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,05 0,00
23.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,72 0,00
23.05.2023 06:00:00 Czeszów E 1,23 0,00
24.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,10 0,00
24.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,09 0,00
24.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
24.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,94 0,00
24.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,07 0,00
24.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,26 0,00
24.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,11 0,00
24.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,94 0,00
25.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,04 0,00
25.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,03 0,00
25.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,32 0,00
25.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,20 0,00
25.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,03 0,00
25.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,84 0,00
25.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,07 0,00
25.05.2023 06:00:00 Czeszów E 1,00 0,00
26.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,88 0,00
26.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,26 0,00
26.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,57 0,00
26.05.2023 06:00:00 Brodnica E 1,35 0,00
26.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,86 0,00
26.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,25 0,00
26.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,15 0,00
26.05.2023 06:00:00 Czeszów E 1,10 0,00
27.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4950,76 0,00
27.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,98 0,00
27.05.2023 06:00:00 Luzino E 8014,51 0,00
27.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,14 0,00
27.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,11 0,00
27.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 550,81 0,00
27.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,06 0,00
27.05.2023 06:00:00 Czeszów E 1,09 0,00
28.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,07 0,00
28.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,14 0,00
28.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,69 0,00
28.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,02 0,00
28.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,97 0,00
28.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,68 0,00
28.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,07 0,00
28.05.2023 06:00:00 Czeszów E 1,48 0,00
29.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,85 0,00
29.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,58 0,00
29.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,38 0,00
29.05.2023 06:00:00 Brodnica E 4,23 0,00
29.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,69 0,00
29.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,18 0,00
29.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,18 0,00
29.05.2023 06:00:00 Czeszów E 1,34 0,00
30.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,11 0,00
30.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,21 0,00
30.05.2023 06:00:00 Luzino E 0,44 0,00
30.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,69 0,00
30.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,14 0,00
30.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,70 0,00
30.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,18 0,00
30.05.2023 06:00:00 Czeszów E 1,33 0,00
31.05.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,29 0,00
31.05.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,72 0,00
31.05.2023 06:00:00 Luzino E 2,44 0,00
31.05.2023 06:00:00 Brodnica E 0,52 0,00
31.05.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,96 0,00
31.05.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,22 0,00
31.05.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,18 0,00
31.05.2023 06:00:00 Czeszów E 0,18 0,00
01.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,19 0,00
01.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,33 0,00
01.06.2023 06:00:00 Luzino E 27,65 0,00
01.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,40 0,00
01.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,04 0,00
01.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,63 0,00
01.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
01.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,44 0,00
02.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,01 0,00
02.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,48 0,00
02.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,07 0,00
02.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,07 0,00
02.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,69 0,00
02.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,87 0,00
02.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,19 0,00
02.06.2023 06:00:00 Czeszów E 0,66 0,00
03.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,07 0,00
03.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,58 0,00
03.06.2023 06:00:00 Luzino E 2,71 0,00
03.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,13 0,00
03.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,99 0,00
03.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,76 0,00
03.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,11 0,00
03.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,60 0,00
04.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,21 0,00
04.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,19 0,00
04.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,48 0,00
04.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,50 0,00
04.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,84 0,00
04.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,98 0,00
04.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,14 0,00
04.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,72 0,00
05.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,21 0,00
05.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,36 0,00
05.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,51 0,00
05.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,32 0,00
05.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,29 0,00
05.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,19 0,00
05.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,23 0,00
05.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,48 0,00
06.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,33 0,00
06.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,43 0,00
06.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,71 0,00
06.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,17 0,00
06.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,48 0,00
07.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,34 0,00
07.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,50 0,00
07.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,56 0,00
07.06.2023 06:00:00 Brodnica E 5,05 0,00
07.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,74 0,00
07.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,87 0,00
07.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
07.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,44 0,00
08.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,38 0,00
08.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,25 0,00
08.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,37 0,00
08.06.2023 06:00:00 Brodnica E 3,82 0,00
08.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,80 0,00
08.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,19 0,00
08.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,23 0,00
08.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,65 0,00
09.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,37 0,00
09.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,01 0,00
09.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,12 0,00
09.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,51 0,00
09.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,19 0,00
09.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,58 0,00
09.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
09.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,51 0,00
10.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,38 0,00
10.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,03 0,00
10.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,07 0,00
10.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,77 0,00
10.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,39 0,00
10.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,89 0,00
10.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
10.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,46 0,00
11.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,33 0,00
11.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,02 0,00
11.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,15 0,00
11.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,75 0,00
11.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,11 0,00
11.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,13 0,00
11.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
11.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,38 0,00
13.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,38 0,00
13.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,56 0,00
13.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,39 0,00
13.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,55 0,00
13.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,37 0,00
13.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,11 0,00
13.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,24 0,00
13.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,37 0,00
14.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,35 0,00
14.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,49 0,00
14.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,21 0,00
15.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,37 0,00
15.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,57 0,00
15.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,62 0,00
15.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,62 0,00
15.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,36 0,00
15.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
15.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,08 0,00
15.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
15.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,44 0,00
16.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,36 0,00
16.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,47 0,00
16.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,54 0,00
16.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,63 0,00
16.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,06 0,00
16.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,77 0,00
16.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
16.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,49 0,00
17.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,33 0,00
17.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,45 0,00
17.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,42 0,00
17.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,92 0,00
17.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,30 0,00
17.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,04 0,00
17.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
17.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,44 0,00
18.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,34 0,00
18.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,29 0,00
18.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,67 0,00
18.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,85 0,00
18.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,36 0,00
18.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,42 0,00
18.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,21 0,00
18.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,38 0,00
19.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,42 0,00
19.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,53 0,00
19.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,26 0,00
19.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,66 0,00
19.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,35 0,00
19.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,51 0,00
19.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
19.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,43 0,00
20.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,39 0,00
20.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,56 0,00
20.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,63 0,00
20.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,89 0,00
20.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,28 0,00
20.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,04 0,00
20.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
20.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,53 0,00
21.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,42 0,00
21.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,60 0,00
21.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,64 0,00
21.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,94 0,00
21.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,46 0,00
21.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,15 0,00
21.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
21.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,56 0,00
22.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,34 0,00
22.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,55 0,00
22.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,67 0,00
22.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,69 0,00
22.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,50 0,00
22.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
22.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,29 0,00
22.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,30 0,00
22.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,61 0,00
23.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
23.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,61 0,00
23.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,31 0,00
23.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,62 0,00
23.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,04 0,00
23.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
23.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,35 0,00
23.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
23.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,55 0,00
24.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,38 0,00
24.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,43 0,00
24.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,33 0,00
24.06.2023 06:00:00 Brodnica E 1,03 0,00
24.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,38 0,00
24.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,88 0,00
24.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,26 0,00
24.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,49 0,00
25.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,43 0,00
25.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,49 0,00
25.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,51 0,00
25.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,90 0,00
25.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,50 0,00
25.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
25.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,29 0,00
25.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,26 0,00
25.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,49 0,00
26.06.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,46 0,00
26.06.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,69 0,00
26.06.2023 06:00:00 Luzino E 0,51 0,00
26.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,83 0,00
26.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,52 0,00
26.06.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.06.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,41 0,00
26.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
26.06.2023 06:00:00 Czeszów E 1,55 0,00
27.06.2023 06:00:00 Brodnica E 0,79 0,00
27.06.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,46 0,00
27.06.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
02.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,26 0,00
02.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,10 0,00
02.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,18 0,00
02.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,82 0,00
02.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,51 0,00
02.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
02.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,97 0,00
02.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,26 0,00
02.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,40 0,00
03.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,39 0,00
03.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,56 0,00
03.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,27 0,00
03.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,77 0,00
03.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,30 0,00
03.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
03.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,95 0,00
03.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,30 0,00
03.07.2023 06:00:00 Czeszów E 0,47 0,00
04.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,37 0,00
04.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,03 0,00
04.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,18 0,00
04.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,69 0,00
04.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,35 0,00
04.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,88 0,00
04.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
04.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,51 0,00
05.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,33 0,00
05.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,17 0,00
05.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,15 0,00
05.07.2023 06:00:00 Brodnica E 1,32 0,00
05.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,38 0,00
05.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,29 0,00
05.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,30 0,00
05.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,47 0,00
06.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
06.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,04 0,00
06.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,13 0,00
06.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,51 0,00
06.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,08 0,00
06.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,15 0,00
06.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
06.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,53 0,00
07.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,40 0,00
07.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,25 0,00
07.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,02 0,00
07.07.2023 06:00:00 Brodnica E 9,41 0,00
07.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,94 0,00
07.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,84 0,00
07.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
07.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,52 0,00
08.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,39 0,00
08.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,13 0,00
08.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,14 0,00
08.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,93 0,00
08.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,57 0,00
08.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,35 0,00
08.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
08.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,57 0,00
09.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,25 0,00
09.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,00 0,00
09.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,14 0,00
09.07.2023 06:00:00 Brodnica E 1,09 0,00
09.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,75 0,00
09.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,95 0,00
09.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
09.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,57 0,00
10.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,46 0,00
10.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,32 0,00
10.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,23 0,00
10.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
10.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,55 0,00
10.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,56 0,00
11.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,42 0,00
11.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,29 0,00
11.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,18 0,00
11.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,83 0,00
11.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,60 0,00
11.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,36 0,00
11.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
11.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,55 0,00
12.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
12.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,42 0,00
12.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,44 0,00
12.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,87 0,00
12.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,42 0,00
12.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
12.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,70 0,00
12.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
12.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,54 0,00
13.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,43 0,00
13.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,38 0,00
13.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,01 0,00
13.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,78 0,00
13.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,27 0,00
13.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,15 0,00
13.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
13.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,53 0,00
14.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
14.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,00 0,00
14.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,15 0,00
14.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,79 0,00
14.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,33 0,00
14.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,04 0,00
14.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
14.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,53 0,00
15.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,46 0,00
15.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,22 0,00
15.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,01 0,00
15.07.2023 06:00:00 Brodnica E 1,10 0,00
15.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,59 0,00
15.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
15.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,34 0,00
15.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
15.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,57 0,00
16.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,47 0,00
16.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,34 0,00
16.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,15 0,00
16.07.2023 06:00:00 Brodnica E 1,18 0,00
16.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,38 0,00
16.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,51 0,00
16.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,30 0,00
16.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,54 0,00
17.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,47 0,00
17.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,19 0,00
17.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,33 0,00
18.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,32 0,00
18.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,28 0,00
18.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,15 0,00
18.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,83 0,00
18.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,40 0,00
18.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,06 0,00
18.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
18.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,55 0,00
19.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,19 0,00
19.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,32 0,00
19.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,18 0,00
19.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,82 0,00
19.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,32 0,00
19.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,22 0,00
19.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,33 0,00
19.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,55 0,00
20.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
20.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,22 0,00
20.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,37 0,00
20.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,79 0,00
20.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,50 0,00
20.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,25 0,00
20.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
20.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,51 0,00
21.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,46 0,00
21.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,21 0,00
21.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,32 0,00
21.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,55 0,00
21.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,52 0,00
21.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,91 0,00
21.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
21.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,57 0,00
22.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,40 0,00
22.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,32 0,00
22.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,39 0,00
22.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,32 0,00
22.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,41 0,00
22.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
22.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,12 0,00
22.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
22.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,48 0,00
23.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
23.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,06 0,00
23.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,26 0,00
23.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,88 0,00
23.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,57 0,00
23.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
23.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,04 0,00
23.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
23.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,54 0,00
24.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,49 0,00
24.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,05 0,00
24.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,21 0,00
24.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,79 0,00
24.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,41 0,00
24.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,03 0,00
24.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
24.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,57 0,00
25.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,39 0,00
25.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,50 0,00
25.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,39 0,00
25.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,79 0,00
25.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,31 0,00
25.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
25.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,16 0,00
25.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
25.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,55 0,00
26.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,39 0,00
26.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,00 0,00
26.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,42 0,00
26.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,85 0,00
26.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,26 0,00
26.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,07 0,00
26.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
26.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,54 0,00
27.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,38 0,00
27.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,02 0,00
27.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,41 0,00
27.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,75 0,00
27.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,56 0,00
27.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,49 0,00
27.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
27.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,53 0,00
28.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,40 0,00
28.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,16 0,00
28.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,23 0,00
28.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,71 0,00
28.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,41 0,00
28.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,29 0,00
28.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
28.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,51 0,00
29.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
29.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,05 0,00
29.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,43 0,00
29.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,96 0,00
29.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,49 0,00
29.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,10 0,00
29.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,28 0,00
29.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,54 0,00
30.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
30.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,00 0,00
30.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,05 0,00
30.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,99 0,00
30.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,65 0,00
30.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
30.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,37 0,00
30.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,28 0,00
30.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,53 0,00
31.07.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
31.07.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,26 0,00
31.07.2023 06:00:00 Luzino E 0,40 0,00
31.07.2023 06:00:00 Brodnica E 0,72 0,00
31.07.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,27 0,00
31.07.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
31.07.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,34 0,00
31.07.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
31.07.2023 06:00:00 Czeszów E 1,57 0,00
01.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
01.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,17 0,00
01.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,31 0,00
01.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,41 0,00
01.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,20 0,00
01.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
01.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,47 0,00
01.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
01.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,50 0,00
02.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
02.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,07 0,00
02.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,27 0,00
02.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,30 0,00
02.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,44 0,00
02.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
02.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,64 0,00
02.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,30 0,00
02.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,53 0,00
03.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,42 0,00
03.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,16 0,00
03.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,30 0,00
03.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,35 0,00
03.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,32 0,00
03.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
03.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,30 0,00
03.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,30 0,00
03.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,53 0,00
04.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,42 0,00
04.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,06 0,00
04.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,35 0,00
04.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,68 0,00
04.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,12 0,00
04.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,31 0,00
04.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
04.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,56 0,00
05.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,36 0,00
05.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,11 0,00
05.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,25 0,00
05.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,37 0,00
05.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,46 0,00
05.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,10 0,00
05.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,28 0,00
05.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,50 0,00
06.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,29 0,00
06.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,04 0,00
06.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,06 0,00
06.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,25 0,00
06.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,15 0,00
06.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,98 0,00
06.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
06.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,43 0,00
07.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,18 0,00
07.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,52 0,00
07.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,19 0,00
07.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,94 0,00
07.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,08 0,00
07.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,27 0,00
07.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
07.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,48 0,00
08.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,16 0,00
08.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,54 0,00
08.08.2023 06:00:00 Luzino E 1,23 0,00
08.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,90 0,00
08.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,19 0,00
08.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,91 0,00
08.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,24 0,00
08.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,45 0,00
09.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,15 0,00
09.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,32 0,00
09.08.2023 06:00:00 Luzino E 1,54 0,00
09.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,49 0,00
09.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,04 0,00
09.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,72 0,00
09.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
09.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,43 0,00
10.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,15 0,00
10.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,32 0,00
10.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,56 0,00
10.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
10.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,24 0,00
10.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,46 0,00
11.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,33 0,00
11.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,03 0,00
11.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,73 0,00
11.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,43 0,00
11.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,32 0,00
11.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,83 0,00
11.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,26 0,00
11.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,47 0,00
12.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,36 0,00
12.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,26 0,00
12.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,45 0,00
12.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,01 0,00
12.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,44 0,00
12.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
12.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,48 0,00
12.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
12.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,52 0,00
13.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,34 0,00
13.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,30 0,00
13.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,55 0,00
13.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,23 0,00
13.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,03 0,00
13.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,75 0,00
13.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
13.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,46 0,00
14.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
14.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,02 0,00
14.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,36 0,00
14.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,62 0,00
14.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,65 0,00
14.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,03 0,00
14.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,33 0,00
14.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,63 0,00
15.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,42 0,00
15.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,07 0,00
15.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,34 0,00
15.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,38 0,00
15.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,68 0,00
15.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
15.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,81 0,00
15.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
15.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,55 0,00
16.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,47 0,00
16.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,31 0,00
16.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,16 0,00
16.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,98 0,00
16.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,47 0,00
16.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,19 0,00
16.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,34 0,00
16.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,60 0,00
17.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,54 0,00
17.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,09 0,00
17.08.2023 06:00:00 Luzino E 3,10 0,00
17.08.2023 06:00:00 Brodnica E 12,32 0,00
17.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,94 0,00
17.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,76 0,00
17.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,30 0,00
17.08.2023 06:00:00 Czeszów E 0,74 0,00
18.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,39 0,00
18.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,19 0,00
18.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,33 0,00
18.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,93 0,00
18.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,30 0,00
18.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,62 0,00
18.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,33 0,00
18.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,86 0,00
19.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
19.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,13 0,00
19.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,03 0,00
19.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,32 0,00
19.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,74 0,00
19.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,53 0,00
19.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,30 0,00
19.08.2023 06:00:00 Czeszów E 2,02 0,00
20.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
20.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,32 0,00
20.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,34 0,00
20.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,96 0,00
20.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,51 0,00
20.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,41 0,00
20.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
20.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,93 0,00
21.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
21.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,24 0,00
21.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,27 0,00
21.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,41 0,00
21.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,65 0,00
22.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
22.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,07 0,00
22.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,80 0,00
22.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,90 0,00
22.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,46 0,00
22.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
22.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,06 0,00
22.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,33 0,00
22.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,50 0,00
23.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
23.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,10 0,00
23.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,71 0,00
23.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,82 0,00
23.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,61 0,00
23.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
23.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,16 0,00
23.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
23.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,46 0,00
24.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
24.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,30 0,00
24.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,39 0,00
24.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,97 0,00
24.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,67 0,00
24.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,48 0,00
24.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
24.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,54 0,00
25.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,46 0,00
25.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,20 0,00
25.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,29 0,00
25.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,62 0,00
25.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,38 0,00
25.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
25.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,00 0,00
25.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,33 0,00
25.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,54 0,00
26.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,42 0,00
26.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,29 0,00
26.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,39 0,00
26.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,06 0,00
26.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,58 0,00
26.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,73 0,00
26.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
26.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,50 0,00
27.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
27.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,16 0,00
27.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,69 0,00
27.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,35 0,00
27.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,46 0,00
27.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,82 0,00
27.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
27.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,47 0,00
28.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
28.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,43 0,00
28.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,72 0,00
28.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,84 0,00
28.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,38 0,00
28.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,84 0,00
28.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
28.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,51 0,00
29.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,19 0,00
29.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,24 0,00
29.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,44 0,00
29.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,29 0,00
29.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,20 0,00
29.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,46 0,00
29.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
29.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,44 0,00
30.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,43 0,00
30.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,58 0,00
30.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,62 0,00
30.08.2023 06:00:00 Brodnica E 1,09 0,00
30.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,16 0,00
30.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
30.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,21 0,00
30.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,24 0,00
30.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,43 0,00
31.08.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,36 0,00
31.08.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,69 0,00
31.08.2023 06:00:00 Luzino E 0,69 0,00
31.08.2023 06:00:00 Brodnica E 0,61 0,00
31.08.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,32 0,00
31.08.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
31.08.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,30 0,00
31.08.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,23 0,00
31.08.2023 06:00:00 Czeszów E 1,42 0,00
01.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,11 0,00
01.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,42 0,00
01.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,14 0,00
01.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,58 0,00
01.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,13 0,00
01.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
01.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,43 0,00
01.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,26 0,00
01.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,41 0,00
02.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,34 0,00
02.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,14 0,00
02.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,44 0,00
02.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
02.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,95 0,00
02.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,32 0,00
03.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,33 0,00
03.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,16 0,00
03.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,83 0,00
03.09.2023 06:00:00 Brodnica E 1,18 0,00
03.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,12 0,00
03.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
03.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,34 0,00
03.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,21 0,00
03.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,29 0,00
04.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,42 0,00
04.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,69 0,00
04.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,14 0,00
04.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,86 0,00
04.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,42 0,00
04.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,35 0,00
04.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,26 0,00
04.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,44 0,00
05.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,46 0,00
05.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,41 0,00
05.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,69 0,00
05.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,78 0,00
05.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,30 0,00
05.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,13 0,00
05.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
05.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,38 0,00
06.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
06.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,50 0,00
06.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,94 0,00
06.09.2023 06:00:00 Brodnica E 8,74 0,00
06.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,28 0,00
06.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,79 0,00
06.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,26 0,00
06.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,47 0,00
07.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,43 0,00
07.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,56 0,00
07.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,92 0,00
07.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,56 0,00
07.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,40 0,00
07.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,23 0,00
07.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
07.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,46 0,00
08.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,43 0,00
08.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,28 0,00
08.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,89 0,00
08.09.2023 06:00:00 Brodnica E 1,00 0,00
08.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,21 0,00
08.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,43 0,00
08.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
08.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,50 0,00
09.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
09.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,29 0,00
09.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,80 0,00
09.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,62 0,00
09.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,37 0,00
09.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,95 0,00
09.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
09.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,46 0,00
11.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,50 0,00
11.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,74 0,00
11.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,16 0,00
11.09.2023 06:00:00 Brodnica E 11,90 0,00
11.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,99 0,00
11.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,36 0,00
11.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
11.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,51 0,00
12.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,49 0,00
12.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,81 0,00
12.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,19 0,00
12.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,91 0,00
12.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,70 0,00
12.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
12.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,04 0,00
12.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
12.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,52 0,00
13.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,49 0,00
13.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,54 0,00
13.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,27 0,00
13.09.2023 06:00:00 Brodnica E 1,02 0,00
13.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,59 0,00
13.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,29 0,00
13.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
13.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,48 0,00
14.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,43 0,00
14.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,67 0,00
14.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,32 0,00
14.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,91 0,00
14.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,34 0,00
14.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,22 0,00
14.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,28 0,00
14.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,48 0,00
16.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,44 0,00
16.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,31 0,00
16.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,82 0,00
16.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,67 0,00
16.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,33 0,00
16.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,49 0,00
16.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
16.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,41 0,00
17.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
17.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,72 0,00
17.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,24 0,00
17.09.2023 06:00:00 Brodnica E 1,29 0,00
17.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,79 0,00
17.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,27 0,00
17.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,24 0,00
17.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,40 0,00
18.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,52 0,00
18.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,95 0,00
18.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,32 0,00
18.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,86 0,00
18.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,73 0,00
18.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,15 0,00
18.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,29 0,00
18.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,42 0,00
19.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,47 0,00
19.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,90 0,00
19.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,25 0,00
19.09.2023 06:00:00 Brodnica E 1,06 0,00
19.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,37 0,00
19.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,82 0,00
19.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,28 0,00
19.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,46 0,00
21.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,51 0,00
21.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,64 0,00
21.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,30 0,00
21.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,55 0,00
21.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,54 0,00
21.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,72 0,00
21.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
21.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,40 0,00
22.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,49 0,00
22.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,78 0,00
22.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,23 0,00
22.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,61 0,00
22.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,47 0,00
22.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
22.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,64 0,00
22.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,28 0,00
22.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,45 0,00
23.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,39 0,00
23.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,48 0,00
23.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,10 0,00
23.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,92 0,00
23.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,34 0,00
23.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
23.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,11 0,00
23.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,20 0,00
23.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,33 0,00
24.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,33 0,00
24.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,37 0,00
24.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,17 0,00
24.09.2023 06:00:00 Brodnica E 1,10 0,00
24.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,41 0,00
24.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,02 0,00
24.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,15 0,00
24.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,25 0,00
25.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,35 0,00
25.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,58 0,00
25.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,11 0,00
25.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,79 0,00
25.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,19 0,00
25.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
25.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,32 0,00
25.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
25.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,32 0,00
25.09.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
26.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,43 0,00
26.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,79 0,00
26.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,18 0,00
26.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,94 0,00
26.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,30 0,00
26.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,11 0,00
26.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
26.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,12 0,00
27.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,43 0,00
27.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,86 0,00
27.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,54 0,00
27.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,85 0,00
27.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,08 0,00
27.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,04 0,00
27.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
27.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,36 0,00
27.09.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
28.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
28.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,88 0,00
28.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,09 0,00
28.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,86 0,00
28.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,36 0,00
28.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,78 0,00
28.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,25 0,00
28.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,28 0,00
29.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,40 0,00
29.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,66 0,00
29.09.2023 06:00:00 Luzino E 0,60 0,00
29.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,70 0,00
29.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,37 0,00
29.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,17 0,00
29.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,27 0,00
29.09.2023 06:00:00 Czeszów E 1,35 0,00
30.09.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,37 0,00
30.09.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,19 0,00
30.09.2023 06:00:00 Luzino E 1,41 0,00
30.09.2023 06:00:00 Brodnica E 0,59 0,00
30.09.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,29 0,00
30.09.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
30.09.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,65 0,00
30.09.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,20 0,00
30.09.2023 06:00:00 Czeszów E 0,67 0,00
01.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,30 0,00
01.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,54 0,00
01.10.2023 06:00:00 Luzino E 1,27 0,00
01.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,99 0,00
01.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,06 0,00
01.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
01.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,91 0,00
01.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,13 0,00
01.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,14 0,00
02.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,72 0,00
02.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,09 0,00
02.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,22 0,00
03.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,28 0,00
03.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,62 0,00
03.10.2023 06:00:00 Luzino E 1,24 0,00
03.10.2023 06:00:00 Brodnica E 8,90 0,00
03.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,10 0,00
03.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
03.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,46 0,00
03.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,23 0,00
03.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,28 0,00
04.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,18 0,00
04.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,45 0,00
04.10.2023 06:00:00 Luzino E 1,04 0,00
04.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,51 0,00
04.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,17 0,00
04.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,05 0,00
04.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,18 0,00
04.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,17 0,00
04.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
05.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,14 0,00
05.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,32 0,00
05.10.2023 06:00:00 Luzino E 0,48 0,00
05.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,13 0,00
05.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,74 0,00
05.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,25 0,00
05.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,12 0,00
05.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,06 0,00
05.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
06.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,93 0,00
06.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,22 0,00
06.10.2023 06:00:00 Luzino E 0,07 0,00
06.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,15 0,00
06.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 0,81 0,00
06.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,02 0,00
06.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,15 0,00
06.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,05 0,00
06.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
07.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,71 0,00
07.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,12 0,00
07.10.2023 06:00:00 Luzino E 0,04 0,00
07.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,44 0,00
07.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,11 0,00
07.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,46 0,00
07.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,06 0,00
07.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,86 0,00
07.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
08.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,24 0,00
08.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,49 0,00
08.10.2023 06:00:00 Luzino E 0,52 0,00
08.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,64 0,00
08.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,95 0,00
08.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,67 0,00
08.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,87 0,00
08.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,57 0,00
08.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
09.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,12 0,00
09.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,96 0,00
09.10.2023 06:00:00 Luzino E 1,01 0,00
09.10.2023 06:00:00 Brodnica E 1,23 0,00
09.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,05 0,00
09.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,08 0,00
09.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,51 0,00
09.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,05 0,00
09.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
10.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,03 0,00
10.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,72 0,00
10.10.2023 06:00:00 Luzino E 1,54 0,00
10.10.2023 06:00:00 Brodnica E 1,98 0,00
10.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,90 0,00
10.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
10.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,35 0,00
10.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,85 0,00
10.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,03 0,00
10.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
11.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,55 0,00
11.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,39 0,00
11.10.2023 06:00:00 Luzino E 0,70 0,00
11.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,96 0,00
11.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,52 0,00
11.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,06 0,00
11.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,33 0,00
11.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,59 0,00
11.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
12.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,18 0,00
12.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,81 0,00
12.10.2023 06:00:00 Luzino E 1,41 0,00
12.10.2023 06:00:00 Brodnica E 1,20 0,00
12.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,78 0,00
12.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
12.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,49 0,00
12.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,23 0,00
12.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,56 0,00
12.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
13.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,31 0,00
13.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 0,75 0,00
13.10.2023 06:00:00 Luzino E 1,30 0,00
13.10.2023 06:00:00 Brodnica E 1,38 0,00
13.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 2,46 0,00
13.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,05 0,00
13.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,35 0,00
13.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,82 0,00
13.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
14.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,32 0,00
14.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,38 0,00
14.10.2023 06:00:00 Luzino E 1,55 0,00
14.10.2023 06:00:00 Brodnica E 0,11 0,00
14.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 1,23 0,00
14.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,03 0,00
14.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,95 0,00
14.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,30 0,00
14.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
18.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,38 0,00
18.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,33 0,00
18.10.2023 06:00:00 Luzino E 2,27 0,00
18.10.2023 06:00:00 Brodnica E 3,28 0,00
18.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,62 0,00
18.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,28 0,00
18.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,21 0,00
18.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,29 0,00
18.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
19.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,09 0,00
19.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,90 0,00
19.10.2023 06:00:00 Luzino E 3,13 0,00
19.10.2023 06:00:00 Brodnica E 3,73 0,00
19.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,95 0,00
19.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,08 0,00
19.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,33 0,00
19.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,52 0,00
19.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
20.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,25 0,00
20.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,24 0,00
20.10.2023 06:00:00 Luzino E 5,58 0,00
20.10.2023 06:00:00 Brodnica E 4,72 0,00
20.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,42 0,00
20.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,10 0,00
20.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,04 0,00
20.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,60 0,00
20.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
21.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,91 0,00
21.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,94 0,00
21.10.2023 06:00:00 Luzino E 3,87 0,00
21.10.2023 06:00:00 Brodnica E 5,47 0,00
21.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,92 0,00
21.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,81 0,00
21.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,62 0,00
21.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,14 0,00
21.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
22.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,21 0,00
22.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,32 0,00
22.10.2023 06:00:00 Luzino E 2,26 0,00
22.10.2023 06:00:00 Brodnica E 2,34 0,00
22.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,98 0,00
22.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
22.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,72 0,00
22.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,41 0,00
22.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,38 0,00
22.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
23.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,27 0,00
23.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,22 0,00
23.10.2023 06:00:00 Luzino E 2,03 0,00
23.10.2023 06:00:00 Brodnica E 2,22 0,00
23.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,73 0,00
23.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
23.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,24 0,00
23.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,44 0,00
23.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,22 0,00
23.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
24.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,82 0,00
24.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,92 0,00
24.10.2023 06:00:00 Luzino E 2,23 0,00
24.10.2023 06:00:00 Brodnica E 2,07 0,00
24.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,21 0,00
24.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,10 0,00
24.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,47 0,00
24.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,47 0,00
24.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
25.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,31 0,00
25.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,06 0,00
25.10.2023 06:00:00 Luzino E 2,56 0,00
25.10.2023 06:00:00 Brodnica E 2,36 0,00
25.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,33 0,00
25.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
25.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,26 0,00
25.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,38 0,00
25.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,30 0,00
25.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
26.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,52 0,00
26.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,64 0,00
26.10.2023 06:00:00 Luzino E 3,29 0,00
26.10.2023 06:00:00 Brodnica E 2,95 0,00
26.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,28 0,00
26.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,12 0,00
26.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,23 0,00
26.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,54 0,00
26.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
27.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,19 0,00
27.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,32 0,00
27.10.2023 06:00:00 Luzino E 4,97 0,00
27.10.2023 06:00:00 Brodnica E 5,05 0,00
27.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,53 0,00
27.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,02 0,00
27.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,03 0,00
27.10.2023 06:00:00 Czeszów E 1,36 0,00
27.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
28.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,71 0,00
28.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,73 0,00
28.10.2023 06:00:00 Luzino E 3,85 0,00
28.10.2023 06:00:00 Brodnica E 5,42 0,00
28.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,93 0,00
28.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,43 0,00
28.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,14 0,00
28.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,78 0,00
28.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
29.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,12 0,00
29.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,22 0,00
29.10.2023 06:00:00 Luzino E 3,45 0,00
29.10.2023 06:00:00 Brodnica E 4,12 0,00
29.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,46 0,00
29.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,12 0,00
29.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,41 0,00
29.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,36 0,00
29.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
31.10.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,41 0,00
31.10.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,28 0,00
31.10.2023 06:00:00 Luzino E 2,74 0,00
31.10.2023 06:00:00 Brodnica E 2,98 0,00
31.10.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,95 0,00
31.10.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
31.10.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,78 0,00
31.10.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,55 0,00
31.10.2023 06:00:00 Czeszów E 0,22 0,00
31.10.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
01.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,03 0,00
01.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,88 0,00
01.11.2023 06:00:00 Luzino E 0,88 0,00
01.11.2023 06:00:00 Brodnica E 26,73 0,00
01.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,91 0,00
02.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,93 0,00
02.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,34 0,00
02.11.2023 06:00:00 Luzino E 2,30 0,00
02.11.2023 06:00:00 Brodnica E 3,04 0,00
02.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,75 0,00
02.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
02.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,60 0,00
02.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,47 0,00
02.11.2023 06:00:00 Czeszów E 0,39 0,00
02.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
03.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,24 0,00
03.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,10 0,00
03.11.2023 06:00:00 Luzino E 2,46 0,00
03.11.2023 06:00:00 Brodnica E 3,54 0,00
03.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,65 0,00
03.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
03.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,36 0,00
03.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,08 0,00
03.11.2023 06:00:00 Czeszów E 0,69 0,00
03.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
04.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,39 0,00
04.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,04 0,00
04.11.2023 06:00:00 Luzino E 3,01 0,00
04.11.2023 06:00:00 Brodnica E 3,98 0,00
04.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,31 0,00
04.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,07 0,00
04.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,03 0,00
04.11.2023 06:00:00 Czeszów E 0,84 0,00
04.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
05.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,05 0,00
05.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,91 0,00
05.11.2023 06:00:00 Luzino E 2,66 0,00
05.11.2023 06:00:00 Brodnica E 4,52 0,00
05.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,55 0,00
05.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 0,93 0,00
05.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,04 0,00
05.11.2023 06:00:00 Czeszów E 0,85 0,00
05.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
06.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,24 0,00
06.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,78 0,00
06.11.2023 06:00:00 Luzino E 2,76 0,00
06.11.2023 06:00:00 Brodnica E 4,63 0,00
06.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,36 0,00
06.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,07 0,00
06.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,01 0,00
06.11.2023 06:00:00 Czeszów E 0,88 0,00
06.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
07.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,35 0,00
07.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 1,80 0,00
07.11.2023 06:00:00 Luzino E 2,21 0,00
07.11.2023 06:00:00 Brodnica E 3,95 0,00
07.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,26 0,00
07.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,71 0,00
07.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,12 0,00
07.11.2023 06:00:00 Czeszów E 0,82 0,00
07.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
08.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,85 0,00
08.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,73 0,00
08.11.2023 06:00:00 Luzino E 3,39 0,00
08.11.2023 06:00:00 Brodnica E 4,16 0,00
08.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,41 0,00
08.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,01 0,00
08.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,30 0,00
08.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,21 0,00
08.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
09.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,82 0,00
09.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,41 0,00
09.11.2023 06:00:00 Luzino E 3,15 0,00
09.11.2023 06:00:00 Brodnica E 4,43 0,00
09.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,90 0,00
09.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,39 0,00
09.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,21 0,00
09.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,36 0,00
09.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
10.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,77 0,00
10.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,79 0,00
10.11.2023 06:00:00 Luzino E 3,27 0,00
10.11.2023 06:00:00 Brodnica E 3,92 0,00
10.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,96 0,00
10.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
10.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,66 0,00
10.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,30 0,00
10.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,38 0,00
10.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
11.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,15 0,00
11.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,65 0,00
11.11.2023 06:00:00 Luzino E 3,78 0,00
11.11.2023 06:00:00 Brodnica E 4,34 0,00
11.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,17 0,00
11.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,01 0,00
11.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,57 0,00
11.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,66 0,00
11.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
12.11.2023 06:00:00 Brodnica E 4,88 0,00
12.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,97 0,00
12.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,60 0,00
13.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,04 0,00
13.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,64 0,00
13.11.2023 06:00:00 Luzino E 3,79 0,00
13.11.2023 06:00:00 Brodnica E 5,26 0,00
13.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,63 0,00
13.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,40 0,00
13.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,48 0,00
13.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,63 0,00
13.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
14.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,76 0,00
14.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,11 0,00
14.11.2023 06:00:00 Luzino E 3,84 0,00
14.11.2023 06:00:00 Brodnica E 4,88 0,00
14.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,16 0,00
14.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,17 0,00
14.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,25 0,00
14.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,40 0,00
14.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
15.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,99 0,00
15.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,48 0,00
15.11.2023 06:00:00 Luzino E 4,22 0,00
15.11.2023 06:00:00 Brodnica E 5,49 0,00
15.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,76 0,00
15.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
15.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,13 0,00
15.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,39 0,00
15.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,48 0,00
15.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
16.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,43 0,00
16.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 2,88 0,00
16.11.2023 06:00:00 Luzino E 4,61 0,00
16.11.2023 06:00:00 Brodnica E 6,49 0,00
16.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,37 0,00
16.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,52 0,00
16.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,36 0,00
16.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,26 0,00
16.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
17.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,54 0,00
17.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,20 0,00
17.11.2023 06:00:00 Luzino E 5,60 0,00
17.11.2023 06:00:00 Brodnica E 7,29 0,00
17.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,36 0,00
17.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,19 0,00
17.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,91 0,00
17.11.2023 06:00:00 Czeszów E 2,04 0,00
17.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
18.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,93 0,00
18.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,90 0,00
18.11.2023 06:00:00 Luzino E 5,96 0,00
18.11.2023 06:00:00 Brodnica E 7,11 0,00
18.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,75 0,00
18.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,64 0,00
18.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,15 0,00
18.11.2023 06:00:00 Czeszów E 2,46 0,00
18.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
19.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,11 0,00
19.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,91 0,00
19.11.2023 06:00:00 Luzino E 6,07 0,00
19.11.2023 06:00:00 Brodnica E 7,53 0,00
19.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,37 0,00
19.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,08 0,00
19.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,92 0,00
19.11.2023 06:00:00 Czeszów E 2,39 0,00
19.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
20.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,13 0,00
20.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,66 0,00
20.11.2023 06:00:00 Luzino E 6,31 0,00
20.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 1,71 0,00
20.11.2023 06:00:00 Czeszów E 1,63 0,00
20.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
21.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,65 0,00
21.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,22 0,00
21.11.2023 06:00:00 Luzino E 7,20 0,00
21.11.2023 06:00:00 256 E 9,21 0,00
21.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 8,34 0,00
21.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,37 0,00
21.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,12 0,00
21.11.2023 06:00:00 Czeszów E 2,37 0,00
21.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
22.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,13 0,00
22.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,06 0,00
22.11.2023 06:00:00 Luzino E 6,65 0,00
22.11.2023 06:00:00 Brodnica E 9,74 0,00
22.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 8,74 0,00
22.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
22.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,04 0,00
22.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,66 0,00
22.11.2023 06:00:00 Czeszów E 3,00 0,00
22.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
22.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
23.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,20 0,00
23.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,99 0,00
23.11.2023 06:00:00 Luzino E 6,14 0,00
23.11.2023 06:00:00 Brodnica E 8,61 0,00
23.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,87 0,00
23.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
23.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,62 0,00
23.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
23.11.2023 06:00:00 Czeszów E 2,88 0,00
23.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
23.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
24.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,49 0,00
24.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,48 0,00
24.11.2023 06:00:00 Luzino E 6,35 0,00
24.11.2023 06:00:00 Brodnica E 8,01 0,00
24.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,98 0,00
24.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,05 0,00
24.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,41 0,00
24.11.2023 06:00:00 Czeszów E 2,89 0,00
24.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
24.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
25.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,40 0,00
25.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,48 0,00
25.11.2023 06:00:00 Luzino E 7,11 0,00
25.11.2023 06:00:00 Brodnica E 8,63 0,00
25.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 8,31 0,00
25.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
25.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,82 0,00
25.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,60 0,00
25.11.2023 06:00:00 Czeszów E 3,38 0,00
25.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
25.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
26.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,36 0,00
26.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,20 0,00
26.11.2023 06:00:00 Luzino E 6,93 0,00
26.11.2023 06:00:00 Brodnica E 9,21 0,00
26.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,65 0,00
26.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,42 0,00
26.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,88 0,00
26.11.2023 06:00:00 Czeszów E 3,66 0,00
26.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
26.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
27.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,60 0,00
27.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,26 0,00
27.11.2023 06:00:00 Luzino E 7,08 0,00
27.11.2023 06:00:00 Brodnica E 9,39 0,00
27.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,21 0,00
27.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,02 0,00
27.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,81 0,00
27.11.2023 06:00:00 Czeszów E 3,78 0,00
27.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
27.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
28.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,46 0,00
28.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,73 0,00
28.11.2023 06:00:00 Luzino E 8,09 0,00
28.11.2023 06:00:00 Brodnica E 7,06 0,00
28.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 4,96 0,00
28.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,71 0,00
28.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,98 0,00
28.11.2023 06:00:00 Czeszów E 4,30 0,00
28.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
28.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
29.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,62 0,00
29.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,80 0,00
29.11.2023 06:00:00 Luzino E 8,32 0,00
29.11.2023 06:00:00 Brodnica E 10,54 0,00
29.11.2023 06:00:00 Biały Bór E 10,57 0,00
29.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,33 0,00
29.11.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,23 0,00
29.11.2023 06:00:00 Czeszów E 4,37 0,00
29.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
29.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
30.11.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,12 0,00
30.11.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,57 0,00
30.11.2023 06:00:00 Luzino E 9,14 0,00
30.11.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
30.11.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,91 0,00
30.11.2023 06:00:00 Czeszów E 4,23 0,00
30.11.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
30.11.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
01.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,75 0,00
01.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,36 0,00
01.12.2023 06:00:00 Luzino E 8,42 0,00
01.12.2023 06:00:00 Brodnica E 10,87 0,00
01.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,52 0,00
01.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
01.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,63 0,00
01.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,15 0,00
01.12.2023 06:00:00 Czeszów E 4,25 0,00
01.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
01.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
02.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,40 0,00
02.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,16 0,00
02.12.2023 06:00:00 Luzino E 8,11 0,00
02.12.2023 06:00:00 Brodnica E 10,07 0,00
02.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,44 0,00
02.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
02.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,81 0,00
02.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,30 0,00
02.12.2023 06:00:00 Czeszów E 4,84 0,00
02.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
02.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
03.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,80 0,00
03.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,57 0,00
03.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,33 0,00
03.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,90 0,00
03.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,29 0,00
04.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,60 0,00
04.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,23 0,00
04.12.2023 06:00:00 Luzino E 8,30 0,00
04.12.2023 06:00:00 Brodnica E 11,23 0,00
04.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 11,29 0,00
04.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 6,74 0,00
04.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,75 0,00
04.12.2023 06:00:00 Czeszów E 4,98 0,00
04.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
04.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
05.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,81 0,00
05.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,72 0,00
05.12.2023 06:00:00 Luzino E 9,07 0,00
05.12.2023 06:00:00 Brodnica E 11,44 0,00
05.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 10,89 0,00
05.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 5,39 0,00
05.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,52 0,00
05.12.2023 06:00:00 Czeszów E 4,68 0,00
05.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
05.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
06.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,69 0,00
06.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,39 0,00
06.12.2023 06:00:00 Luzino E 9,69 0,00
06.12.2023 06:00:00 Brodnica E 11,15 0,00
06.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,74 0,00
06.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 6,53 0,00
06.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,24 0,00
06.12.2023 06:00:00 Czeszów E 4,50 0,00
06.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
06.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
07.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,14 0,00
07.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,82 0,00
07.12.2023 06:00:00 Luzino E 8,73 0,00
07.12.2023 06:00:00 Brodnica E 10,47 0,00
07.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,42 0,00
07.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,66 0,00
07.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,13 0,00
07.12.2023 06:00:00 Czeszów E 4,25 0,00
07.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
07.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
08.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,39 0,00
08.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,53 0,00
08.12.2023 06:00:00 Luzino E 8,88 0,00
08.12.2023 06:00:00 Brodnica E 8,70 0,00
08.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,54 0,00
08.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 6,34 0,00
08.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,17 0,00
08.12.2023 06:00:00 Czeszów E 4,10 0,00
08.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
08.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
09.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,69 0,00
09.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,96 0,00
09.12.2023 06:00:00 Luzino E 8,76 0,00
09.12.2023 06:00:00 Brodnica E 4,92 0,00
09.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,68 0,00
09.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,99 0,00
09.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,66 0,00
09.12.2023 06:00:00 Czeszów E 4,01 0,00
09.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
09.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
10.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,25 0,00
10.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,39 0,00
10.12.2023 06:00:00 Luzino E 7,74 0,00
10.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,74 0,00
10.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 3,09 0,00
10.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
10.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,90 0,00
10.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,50 0,00
10.12.2023 06:00:00 Czeszów E 3,63 0,00
10.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
10.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
11.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,81 0,00
11.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,28 0,00
11.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,94 0,00
11.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,07 0,00
11.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,44 0,00
11.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,19 0,00
11.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
11.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,84 0,00
11.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
11.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
12.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,73 0,00
12.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,47 0,00
12.12.2023 06:00:00 Luzino E 7,00 0,00
12.12.2023 06:00:00 Brodnica E 11,49 0,00
12.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 8,13 0,00
12.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
12.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,40 0,00
12.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,13 0,00
12.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,64 0,00
12.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
12.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
13.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,07 0,00
13.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,17 0,00
13.12.2023 06:00:00 Luzino E 7,03 0,00
13.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,77 0,00
13.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,16 0,00
13.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,83 0,00
13.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,15 0,00
13.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,55 0,00
13.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
13.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
14.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,06 0,00
14.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,10 0,00
14.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,06 0,00
14.12.2023 06:00:00 Brodnica E 11,25 0,00
14.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 8,40 0,00
14.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,44 0,00
14.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,44 0,00
14.12.2023 06:00:00 Czeszów E 3,08 0,00
14.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
14.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
15.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,86 0,00
15.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,68 0,00
15.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,85 0,00
15.12.2023 06:00:00 Brodnica E 12,22 0,00
15.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,87 0,00
15.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
15.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,99 0,00
15.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,54 0,00
15.12.2023 06:00:00 Czeszów E 3,35 0,00
15.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
15.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
16.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,31 0,00
16.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,28 0,00
16.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,15 0,00
16.12.2023 06:00:00 Brodnica E 10,97 0,00
16.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,02 0,00
16.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,94 0,00
16.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,15 0,00
16.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,82 0,00
16.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
16.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
17.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,76 0,00
17.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,76 0,00
17.12.2023 06:00:00 Luzino E 5,26 0,00
17.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,35 0,00
17.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,38 0,00
17.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,69 0,00
17.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
17.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,54 0,00
17.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
17.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
18.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,86 0,00
18.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,67 0,00
18.12.2023 06:00:00 Luzino E 5,22 0,00
18.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,42 0,00
18.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 5,81 0,00
18.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,02 0,00
18.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,03 0,00
18.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,40 0,00
18.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
18.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
19.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,05 0,00
19.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 3,64 0,00
19.12.2023 06:00:00 Luzino E 5,15 0,00
19.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,52 0,00
19.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,52 0,00
19.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,61 0,00
19.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,00 0,00
19.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,29 0,00
19.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
19.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
20.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,32 0,00
20.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,93 0,00
20.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,96 0,00
20.12.2023 06:00:00 Brodnica E 10,12 0,00
20.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 8,35 0,00
20.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,81 0,00
20.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
20.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,67 0,00
20.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
20.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
23.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,72 0,00
23.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,71 0,00
23.12.2023 06:00:00 Luzino E 8,36 0,00
23.12.2023 06:00:00 Brodnica E 10,20 0,00
23.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 9,27 0,00
23.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
23.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 4,13 0,00
23.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,97 0,00
23.12.2023 06:00:00 Czeszów E 3,87 0,00
23.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
23.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
24.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,43 0,00
24.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 7,02 0,00
24.12.2023 06:00:00 Luzino E 7,18 0,00
24.12.2023 06:00:00 Brodnica E 8,70 0,00
24.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 10,11 0,00
24.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,58 0,00
24.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,36 0,00
24.12.2023 06:00:00 Czeszów E 3,28 0,00
24.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
24.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
25.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,10 0,00
25.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,69 0,00
25.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,63 0,00
25.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,34 0,00
25.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,25 0,00
25.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
25.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,55 0,00
25.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,57 0,00
25.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,09 0,00
25.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
25.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
26.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,18 0,00
26.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,69 0,00
26.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,22 0,00
26.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,18 0,00
26.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,69 0,00
26.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,22 0,00
26.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,80 0,00
26.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,01 0,00
26.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
26.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
27.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,89 0,00
27.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,48 0,00
27.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,87 0,00
27.12.2023 06:00:00 Brodnica E 9,06 0,00
27.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,77 0,00
27.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,32 0,00
27.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,24 0,00
27.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,67 0,00
27.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
27.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
28.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,10 0,00
28.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 4,80 0,00
28.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,31 0,00
28.12.2023 06:00:00 Brodnica E 8,12 0,00
28.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,37 0,00
28.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,47 0,00
28.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,19 0,00
28.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,77 0,00
28.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
28.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
29.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,03 0,00
29.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 5,05 0,00
29.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,32 0,00
29.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,16 0,00
29.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,67 0,00
29.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 3,83 0,00
29.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,74 0,00
29.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,41 0,00
29.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
29.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
30.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,18 0,00
30.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,73 0,00
30.12.2023 06:00:00 Luzino E 6,67 0,00
30.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,75 0,00
30.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 7,12 0,00
30.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
30.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,13 0,00
30.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,03 0,00
30.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,61 0,00
30.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
30.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
31.12.2023 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,64 0,00
31.12.2023 06:00:00 Międzyzdroje E 6,06 0,00
31.12.2023 06:00:00 Luzino E 7,34 0,00
31.12.2023 06:00:00 Brodnica E 7,97 0,00
31.12.2023 06:00:00 Biały Bór E 6,64 0,00
31.12.2023 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
31.12.2023 06:00:00 Dzierzkowice E 2,71 0,00
31.12.2023 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,17 0,00
31.12.2023 06:00:00 Czeszów E 2,69 0,00
31.12.2023 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
31.12.2023 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
01.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,97 0,00
01.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,97 0,00
01.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,81 0,00
01.01.2024 06:00:00 Brodnica E 7,69 0,00
01.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,63 0,00
01.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
01.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,51 0,00
01.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,01 0,00
01.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,37 0,00
01.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
01.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
02.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,35 0,00
02.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,56 0,00
02.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,45 0,00
02.01.2024 06:00:00 Brodnica E 7,66 0,00
02.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,40 0,00
02.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
02.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,85 0,00
02.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,17 0,00
02.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,73 0,00
02.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
02.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
03.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,83 0,00
03.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,78 0,00
03.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,05 0,00
03.01.2024 06:00:00 Brodnica E 16,58 0,00
03.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,80 0,00
03.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
03.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,90 0,00
03.01.2024 06:00:00 464 E 0,73 0,00
03.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,11 0,00
03.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
03.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
04.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,32 0,00
04.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,13 0,00
04.01.2024 06:00:00 Luzino E 10,18 0,00
04.01.2024 06:00:00 Brodnica E 19,61 0,00
04.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,62 0,00
04.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,95 0,00
04.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,21 0,00
04.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,63 0,00
04.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
04.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
05.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,11 0,00
05.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,45 0,00
05.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,81 0,00
05.01.2024 06:00:00 Brodnica E 18,91 0,00
05.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,68 0,00
05.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,41 0,00
05.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,55 0,00
05.01.2024 06:00:00 Czeszów E 3,30 0,00
05.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
05.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
06.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,45 0,00
06.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,67 0,00
06.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,34 0,00
06.01.2024 06:00:00 Brodnica E 13,34 0,00
06.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,83 0,00
06.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,28 0,00
06.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,88 0,00
06.01.2024 06:00:00 Czeszów E 3,80 0,00
06.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
06.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
07.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,84 0,00
07.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,22 0,00
07.01.2024 06:00:00 Luzino E 10,62 0,00
07.01.2024 06:00:00 Brodnica E 16,34 0,00
07.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 10,08 0,00
07.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,30 0,00
07.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,90 0,00
07.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,93 0,00
07.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
07.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
08.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 6,80 0,00
08.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 8,06 0,00
08.01.2024 06:00:00 Luzino E 11,54 0,00
08.01.2024 06:00:00 Brodnica E 26,17 0,00
08.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 12,30 0,00
08.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,92 0,00
08.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,55 0,00
08.01.2024 06:00:00 Czeszów E 5,94 0,00
08.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
08.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
09.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 7,62 0,00
09.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 10,20 0,00
09.01.2024 06:00:00 Luzino E 11,18 0,00
09.01.2024 06:00:00 Brodnica E 25,53 0,00
09.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 12,48 0,00
09.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 7,97 0,00
09.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,83 0,00
09.01.2024 06:00:00 Czeszów E 7,56 0,00
09.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
09.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
10.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,95 0,00
10.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,73 0,00
10.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,73 0,00
10.01.2024 06:00:00 Brodnica E 23,30 0,00
10.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,61 0,00
10.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
10.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 7,60 0,00
10.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,90 0,00
10.01.2024 06:00:00 Czeszów E 6,22 0,00
10.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
10.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
11.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,68 0,00
11.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,06 0,00
11.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,77 0,00
11.01.2024 06:00:00 Brodnica E 21,47 0,00
11.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,06 0,00
11.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 7,48 0,00
11.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 3,31 0,00
11.01.2024 06:00:00 Czeszów E 5,75 0,00
11.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
11.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
12.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,42 0,00
12.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,96 0,00
12.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,67 0,00
12.01.2024 06:00:00 Brodnica E 19,29 0,00
12.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 10,37 0,00
12.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
12.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 6,33 0,00
12.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,68 0,00
12.01.2024 06:00:00 Czeszów E 5,31 0,00
12.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
12.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
13.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,11 0,00
13.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,99 0,00
13.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,10 0,00
13.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,88 0,00
13.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,20 0,00
13.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,81 0,00
13.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,46 0,00
13.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,47 0,00
13.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
13.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
14.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,68 0,00
14.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,93 0,00
14.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,73 0,00
14.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,17 0,00
14.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,77 0,00
14.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,33 0,00
14.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,23 0,00
14.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,10 0,00
14.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
14.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
15.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,78 0,00
15.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,10 0,00
15.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,98 0,00
15.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,15 0,00
15.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,71 0,00
15.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
15.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,98 0,00
15.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,23 0,00
15.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,19 0,00
15.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
15.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
16.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,92 0,00
16.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,14 0,00
16.01.2024 06:00:00 Luzino E 10,99 0,00
16.01.2024 06:00:00 Brodnica E 12,05 0,00
16.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,89 0,00
16.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,53 0,00
16.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,55 0,00
16.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,27 0,00
16.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
16.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
17.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,69 0,00
17.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,15 0,00
17.01.2024 06:00:00 Luzino E 10,59 0,00
17.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,31 0,00
17.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,50 0,00
17.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 6,40 0,00
17.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,33 0,00
17.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,45 0,00
17.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
17.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
18.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,74 0,00
18.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,09 0,00
18.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,55 0,00
18.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,42 0,00
18.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,34 0,00
18.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,43 0,00
18.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,32 0,00
18.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,25 0,00
18.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
18.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
19.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,41 0,00
19.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,97 0,00
19.01.2024 06:00:00 Luzino E 9,78 0,00
19.01.2024 06:00:00 Brodnica E 19,43 0,00
19.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 10,03 0,00
19.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,36 0,00
19.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,43 0,00
19.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,47 0,00
19.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
19.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
20.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,69 0,00
20.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,13 0,00
20.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,87 0,00
20.01.2024 06:00:00 Brodnica E 11,17 0,00
20.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,80 0,00
20.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,92 0,00
20.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 2,28 0,00
20.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,34 0,00
20.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
20.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
21.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,09 0,00
21.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,38 0,00
21.01.2024 06:00:00 Luzino E 8,17 0,00
21.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 5,84 0,00
21.01.2024 06:00:00 Czeszów E 4,51 0,00
21.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
21.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
22.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,13 0,00
22.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,19 0,00
22.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,71 0,00
22.01.2024 06:00:00 Brodnica E 17,99 0,00
22.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 8,02 0,00
22.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
22.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,01 0,00
22.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,96 0,00
22.01.2024 06:00:00 Czeszów E 3,98 0,00
22.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
22.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
24.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,56 0,00
24.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,62 0,00
24.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,86 0,00
24.01.2024 06:00:00 Brodnica E 17,44 0,00
24.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,91 0,00
24.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
24.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,91 0,00
24.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,08 0,00
24.01.2024 06:00:00 Czeszów E 3,06 0,00
24.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
24.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
25.01.2024 06:00:00 Brodnica E 17,40 0,00
25.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,35 0,00
25.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,02 0,00
26.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,06 0,00
26.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,12 0,00
26.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,11 0,00
26.01.2024 06:00:00 Brodnica E 14,50 0,00
26.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,05 0,00
26.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
26.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,44 0,00
26.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,06 0,00
26.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,57 0,00
26.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
26.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
27.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,91 0,00
27.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,18 0,00
27.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,81 0,00
27.01.2024 06:00:00 Brodnica E 8,40 0,00
27.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 2,12 0,00
27.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
27.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,80 0,00
27.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,00 0,00
27.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,98 0,00
27.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
27.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
28.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,61 0,00
28.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,04 0,00
28.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,66 0,00
28.01.2024 06:00:00 Brodnica E 9,69 0,00
28.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,47 0,00
28.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
28.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,46 0,00
28.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,40 0,00
28.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,83 0,00
28.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
28.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
29.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,76 0,00
29.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,08 0,00
29.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,27 0,00
29.01.2024 06:00:00 Brodnica E 14,68 0,00
29.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,46 0,00
29.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
29.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,64 0,00
29.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,39 0,00
29.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,99 0,00
29.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
29.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
30.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,52 0,00
30.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,62 0,00
30.01.2024 06:00:00 Luzino E 6,96 0,00
30.01.2024 06:00:00 Brodnica E 17,86 0,00
30.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,49 0,00
30.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
30.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,09 0,00
30.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
30.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,82 0,00
30.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
30.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
31.01.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,59 0,00
31.01.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,73 0,00
31.01.2024 06:00:00 Luzino E 7,27 0,00
31.01.2024 06:00:00 Brodnica E 19,31 0,00
31.01.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,61 0,00
31.01.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
31.01.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,45 0,00
31.01.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,39 0,00
31.01.2024 06:00:00 Czeszów E 2,94 0,00
31.01.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
31.01.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
01.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,70 0,00
01.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,88 0,00
01.02.2024 06:00:00 Luzino E 7,10 0,00
01.02.2024 06:00:00 Brodnica E 19,07 0,00
01.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,18 0,00
01.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
01.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,23 0,00
01.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,41 0,00
01.02.2024 06:00:00 Czeszów E 3,11 0,00
01.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
01.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
02.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,53 0,00
02.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,42 0,00
02.02.2024 06:00:00 Luzino E 7,42 0,00
02.02.2024 06:00:00 Brodnica E 15,69 0,00
02.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,82 0,00
02.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
02.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 4,11 0,00
02.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,26 0,00
02.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,95 0,00
02.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
02.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
03.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,92 0,00
03.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,98 0,00
03.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,13 0,00
03.02.2024 06:00:00 Brodnica E 7,22 0,00
03.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,11 0,00
03.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
03.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,72 0,00
03.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,93 0,00
03.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,42 0,00
03.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
03.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
04.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,31 0,00
04.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,86 0,00
04.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,28 0,00
04.02.2024 06:00:00 Brodnica E 8,89 0,00
04.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,37 0,00
04.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
04.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,50 0,00
04.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,96 0,00
04.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,66 0,00
04.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
04.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
05.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,20 0,00
05.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,93 0,00
05.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,41 0,00
05.02.2024 06:00:00 Brodnica E 17,03 0,00
05.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,20 0,00
05.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
05.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,18 0,00
05.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,74 0,00
05.02.2024 06:00:00 Czeszów E 3,45 0,00
05.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
05.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
06.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,90 0,00
06.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,79 0,00
06.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,46 0,00
06.02.2024 06:00:00 Brodnica E 16,45 0,00
06.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,82 0,00
06.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
06.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,45 0,00
06.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,84 0,00
06.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,25 0,00
06.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
06.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
07.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,10 0,00
07.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,12 0,00
07.02.2024 06:00:00 Luzino E 7,31 0,00
07.02.2024 06:00:00 Brodnica E 19,01 0,00
07.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,78 0,00
07.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
07.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,95 0,00
07.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,18 0,00
07.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,83 0,00
07.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
07.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
08.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,28 0,00
08.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,23 0,00
08.02.2024 06:00:00 Luzino E 7,97 0,00
08.02.2024 06:00:00 Brodnica E 19,01 0,00
08.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,45 0,00
08.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
08.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,97 0,00
08.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,37 0,00
08.02.2024 06:00:00 Czeszów E 3,12 0,00
08.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
08.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
09.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,01 0,00
09.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 6,26 0,00
09.02.2024 06:00:00 Luzino E 8,37 0,00
09.02.2024 06:00:00 Brodnica E 17,15 0,00
09.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,81 0,00
09.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
09.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,94 0,00
09.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,98 0,00
09.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,59 0,00
09.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
09.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
10.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,87 0,00
10.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,07 0,00
10.02.2024 06:00:00 Luzino E 8,00 0,00
10.02.2024 06:00:00 Brodnica E 8,81 0,00
10.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,50 0,00
10.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
10.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,05 0,00
10.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,43 0,00
10.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,72 0,00
10.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
10.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
11.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,47 0,00
11.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,77 0,00
11.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,99 0,00
11.02.2024 06:00:00 Brodnica E 8,68 0,00
11.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,55 0,00
11.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
11.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,74 0,00
11.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,51 0,00
11.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,71 0,00
11.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
11.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
12.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,99 0,00
12.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,69 0,00
12.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,86 0,00
12.02.2024 06:00:00 Brodnica E 15,70 0,00
12.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 9,31 0,00
12.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
12.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,33 0,00
12.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,66 0,00
12.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,95 0,00
12.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
12.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
13.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,24 0,00
13.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,15 0,00
13.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,61 0,00
13.02.2024 06:00:00 Brodnica E 15,78 0,00
13.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,26 0,00
13.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
13.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,05 0,00
13.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,32 0,00
13.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,68 0,00
13.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
13.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
14.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,13 0,00
14.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,40 0,00
14.02.2024 06:00:00 Luzino E 5,90 0,00
14.02.2024 06:00:00 Brodnica E 7,66 0,00
14.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,56 0,00
14.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
14.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,14 0,00
14.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,96 0,00
14.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,35 0,00
14.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
14.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
15.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,01 0,00
15.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,17 0,00
15.02.2024 06:00:00 Luzino E 4,68 0,00
15.02.2024 06:00:00 Brodnica E 7,47 0,00
15.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,23 0,00
15.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
15.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,08 0,00
15.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,48 0,00
15.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,81 0,00
15.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
15.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
16.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,38 0,00
16.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,81 0,00
16.02.2024 06:00:00 Luzino E 3,24 0,00
16.02.2024 06:00:00 Brodnica E 5,48 0,00
16.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,96 0,00
16.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
16.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,23 0,00
16.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,19 0,00
16.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,16 0,00
16.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
16.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
17.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,20 0,00
17.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,40 0,00
17.02.2024 06:00:00 Luzino E 5,92 0,00
17.02.2024 06:00:00 Brodnica E 6,63 0,00
17.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,31 0,00
17.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
17.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,22 0,00
17.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,49 0,00
17.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,62 0,00
17.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
17.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
18.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,26 0,00
18.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,58 0,00
18.02.2024 06:00:00 Luzino E 5,75 0,00
18.02.2024 06:00:00 Brodnica E 10,92 0,00
18.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,58 0,00
18.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
18.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,92 0,00
18.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,82 0,00
18.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,00 0,00
18.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
18.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
19.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,28 0,00
19.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,06 0,00
19.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,39 0,00
19.02.2024 06:00:00 Brodnica E 11,94 0,00
19.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,15 0,00
19.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
19.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,71 0,00
19.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,87 0,00
19.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,31 0,00
19.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
19.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
20.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,96 0,00
20.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,90 0,00
20.02.2024 06:00:00 Luzino E 6,49 0,00
20.02.2024 06:00:00 Brodnica E 10,43 0,00
20.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,64 0,00
20.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
20.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,64 0,00
20.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,81 0,00
20.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,22 0,00
20.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
20.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
21.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,42 0,00
21.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,24 0,00
21.02.2024 06:00:00 Luzino E 5,27 0,00
21.02.2024 06:00:00 Brodnica E 9,96 0,00
21.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,49 0,00
21.02.2024 06:00:00 Daszewo E 1,00 0,00
21.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 55,55 0,00
21.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,86 0,00
21.02.2024 06:00:00 Czeszów E 2,18 0,00
21.02.2024 06:00:00 Wysocko E 1,00 0,00
21.02.2024 06:00:00 Boników E 1,00 0,00
22.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,28 0,00
22.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,32 0,00
22.02.2024 06:00:00 Luzino E 4,66 0,00
22.02.2024 06:00:00 Brodnica E 9,29 0,00
22.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,34 0,00
22.02.2024 06:00:00 Daszewo E 3,42 0,00
22.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,63 0,00
22.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,81 0,00
22.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,91 0,00
22.02.2024 06:00:00 Wysocko E 4,13 0,00
22.02.2024 06:00:00 Boników E 4,42 0,00
23.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,81 0,00
23.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,52 0,00
23.02.2024 06:00:00 Luzino E 4,55 0,00
23.02.2024 06:00:00 Brodnica E 8,42 0,00
23.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,93 0,00
23.02.2024 06:00:00 Daszewo E 3,23 0,00
23.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,94 0,00
23.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,58 0,00
23.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,69 0,00
23.02.2024 06:00:00 Wysocko E 3,66 0,00
23.02.2024 06:00:00 Boników E 3,63 0,00
24.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,15 0,00
24.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,27 0,00
24.02.2024 06:00:00 Luzino E 5,00 0,00
24.02.2024 06:00:00 Brodnica E 9,30 0,00
24.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,24 0,00
24.02.2024 06:00:00 Daszewo E 3,20 0,00
24.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,75 0,00
24.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,70 0,00
24.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,63 0,00
24.02.2024 06:00:00 Wysocko E 3,74 0,00
24.02.2024 06:00:00 Boników E 3,44 0,00
25.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,03 0,00
25.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,17 0,00
25.02.2024 06:00:00 Luzino E 4,48 0,00
25.02.2024 06:00:00 Brodnica E 8,76 0,00
25.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,40 0,00
25.02.2024 06:00:00 Daszewo E 3,75 0,00
25.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,79 0,00
25.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,78 0,00
25.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,69 0,00
25.02.2024 06:00:00 Wysocko E 3,51 0,00
25.02.2024 06:00:00 Boników E 3,00 0,00
26.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,08 0,00
26.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,51 0,00
26.02.2024 06:00:00 Luzino E 2,70 0,00
26.02.2024 06:00:00 Brodnica E 7,34 0,00
26.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,66 0,00
26.02.2024 06:00:00 Daszewo E 3,67 0,00
26.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,37 0,00
26.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,52 0,00
26.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,35 0,00
26.02.2024 06:00:00 Wysocko E 3,12 0,00
26.02.2024 06:00:00 Boników E 2,74 0,00
27.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,28 0,00
27.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,26 0,00
27.02.2024 06:00:00 Luzino E 4,43 0,00
27.02.2024 06:00:00 Brodnica E 6,69 0,00
27.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,34 0,00
27.02.2024 06:00:00 Daszewo E 4,13 0,00
27.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,60 0,00
27.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,65 0,00
27.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,29 0,00
27.02.2024 06:00:00 Wysocko E 2,96 0,00
27.02.2024 06:00:00 Boników E 2,95 0,00
28.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,87 0,00
28.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,80 0,00
28.02.2024 06:00:00 Luzino E 4,89 0,00
28.02.2024 06:00:00 Brodnica E 8,23 0,00
28.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,41 0,00
28.02.2024 06:00:00 Daszewo E 4,80 0,00
28.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,76 0,00
28.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,08 0,00
28.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,72 0,00
28.02.2024 06:00:00 Wysocko E 3,56 0,00
28.02.2024 06:00:00 Boników E 3,89 0,00
29.02.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,82 0,00
29.02.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,25 0,00
29.02.2024 06:00:00 Luzino E 3,69 0,00
29.02.2024 06:00:00 Brodnica E 7,56 0,00
29.02.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,82 0,00
29.02.2024 06:00:00 Daszewo E 3,93 0,00
29.02.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,99 0,00
29.02.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,82 0,00
29.02.2024 06:00:00 Czeszów E 1,79 0,00
29.02.2024 06:00:00 Wysocko E 3,65 0,00
29.02.2024 06:00:00 Boników E 3,77 0,00
01.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,81 0,00
01.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,74 0,00
01.03.2024 06:00:00 Luzino E 4,31 0,00
01.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,04 0,00
01.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,98 0,00
01.03.2024 06:00:00 Daszewo E 2,81 0,00
01.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,90 0,00
01.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,30 0,00
01.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,30 0,00
01.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,25 0,00
01.03.2024 06:00:00 Boników E 3,00 0,00
02.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,64 0,00
02.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,10 0,00
02.03.2024 06:00:00 Luzino E 4,23 0,00
02.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,27 0,00
02.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,92 0,00
02.03.2024 06:00:00 Daszewo E 2,39 0,00
02.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,02 0,00
02.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,15 0,00
02.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,00 0,00
02.03.2024 06:00:00 Wysocko E 2,67 0,00
02.03.2024 06:00:00 Boników E 2,76 0,00
03.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,31 0,00
03.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,52 0,00
03.03.2024 06:00:00 Luzino E 3,47 0,00
03.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,39 0,00
03.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,78 0,00
03.03.2024 06:00:00 Daszewo E 2,71 0,00
03.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,01 0,00
03.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,07 0,00
03.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,70 0,00
03.03.2024 06:00:00 Wysocko E 2,19 0,00
03.03.2024 06:00:00 Boników E 2,29 0,00
04.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,15 0,00
04.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,44 0,00
04.03.2024 06:00:00 Luzino E 4,88 0,00
04.03.2024 06:00:00 Brodnica E 6,84 0,00
04.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,03 0,00
04.03.2024 06:00:00 Daszewo E 2,90 0,00
04.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,13 0,00
04.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,15 0,00
04.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,94 0,00
04.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,24 0,00
04.03.2024 06:00:00 Boników E 2,10 0,00
05.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,18 0,00
05.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,77 0,00
05.03.2024 06:00:00 Luzino E 5,73 0,00
05.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,96 0,00
05.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,14 0,00
05.03.2024 06:00:00 Daszewo E 4,76 0,00
05.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,55 0,00
05.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,77 0,00
05.03.2024 06:00:00 Czeszów E 5,47 0,00
05.03.2024 06:00:00 Wysocko E 4,39 0,00
05.03.2024 06:00:00 Boników E 3,81 0,00
06.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,45 0,00
06.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,49 0,00
06.03.2024 06:00:00 Luzino E 4,92 0,00
06.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,22 0,00
06.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,40 0,00
06.03.2024 06:00:00 Daszewo E 4,73 0,00
06.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,80 0,00
06.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,94 0,00
06.03.2024 06:00:00 Czeszów E 2,51 0,00
06.03.2024 06:00:00 Wysocko E 5,34 0,00
06.03.2024 06:00:00 Boników E 4,87 0,00
07.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,26 0,00
07.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,14 0,00
07.03.2024 06:00:00 Luzino E 5,45 0,00
07.03.2024 06:00:00 Brodnica E 8,14 0,00
07.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,08 0,00
07.03.2024 06:00:00 Daszewo E 4,50 0,00
07.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,73 0,00
07.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,31 0,00
07.03.2024 06:00:00 Czeszów E 2,71 0,00
07.03.2024 06:00:00 Wysocko E 5,32 0,00
07.03.2024 06:00:00 Boników E 5,16 0,00
08.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,35 0,00
08.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,37 0,00
08.03.2024 06:00:00 Luzino E 6,03 0,00
08.03.2024 06:00:00 Brodnica E 8,27 0,00
08.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,58 0,00
08.03.2024 06:00:00 Daszewo E 4,44 0,00
08.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,80 0,00
08.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,15 0,00
08.03.2024 06:00:00 Czeszów E 2,42 0,00
08.03.2024 06:00:00 Wysocko E 5,11 0,00
08.03.2024 06:00:00 Boników E 5,05 0,00
09.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,61 0,00
09.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,00 0,00
09.03.2024 06:00:00 Luzino E 6,16 0,00
09.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,56 0,00
09.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,28 0,00
09.03.2024 06:00:00 Daszewo E 4,07 0,00
09.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,34 0,00
09.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,81 0,00
09.03.2024 06:00:00 Czeszów E 2,02 0,00
09.03.2024 06:00:00 Wysocko E 4,55 0,00
09.03.2024 06:00:00 Boników E 4,35 0,00
10.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,25 0,00
10.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,90 0,00
10.03.2024 06:00:00 Luzino E 5,42 0,00
10.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,21 0,00
10.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,22 0,00
10.03.2024 06:00:00 Daszewo E 3,94 0,00
10.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,89 0,00
10.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,53 0,00
10.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,66 0,00
10.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,93 0,00
10.03.2024 06:00:00 Boników E 3,70 0,00
11.03.2024 06:00:00 Brodnica E 8,18 0,00
11.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,96 0,00
11.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,10 0,00
12.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,61 0,00
12.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,09 0,00
12.03.2024 06:00:00 Luzino E 5,42 0,00
12.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,48 0,00
12.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,84 0,00
12.03.2024 06:00:00 Daszewo E 4,07 0,00
12.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,98 0,00
12.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,49 0,00
12.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,50 0,00
12.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,65 0,00
12.03.2024 06:00:00 Boników E 2,99 0,00
13.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,78 0,00
13.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,47 0,00
13.03.2024 06:00:00 Luzino E 5,88 0,00
13.03.2024 06:00:00 Brodnica E 6,44 0,00
13.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,56 0,00
13.03.2024 06:00:00 Daszewo E 3,46 0,00
13.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,95 0,00
13.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,35 0,00
13.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,29 0,00
13.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,31 0,00
13.03.2024 06:00:00 Boników E 3,05 0,00
14.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,66 0,00
14.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,56 0,00
14.03.2024 06:00:00 Luzino E 4,10 0,00
14.03.2024 06:00:00 Brodnica E 5,89 0,00
14.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,47 0,00
14.03.2024 06:00:00 Daszewo E 3,25 0,00
14.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,21 0,00
14.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,05 0,00
14.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,82 0,00
14.03.2024 06:00:00 Wysocko E 2,75 0,00
14.03.2024 06:00:00 Boników E 2,21 0,00
15.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,86 0,00
15.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 1,84 0,00
15.03.2024 06:00:00 Luzino E 3,05 0,00
15.03.2024 06:00:00 Brodnica E 5,68 0,00
15.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,21 0,00
15.03.2024 06:00:00 Daszewo E 1,82 0,00
15.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,49 0,00
15.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,21 0,00
15.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,46 0,00
15.03.2024 06:00:00 Wysocko E 2,37 0,00
15.03.2024 06:00:00 Boników E 2,12 0,00
16.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,86 0,00
16.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,00 0,00
16.03.2024 06:00:00 Luzino E 3,82 0,00
16.03.2024 06:00:00 Brodnica E 3,83 0,00
16.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,11 0,00
16.03.2024 06:00:00 Daszewo E 2,84 0,00
16.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,12 0,00
16.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,03 0,00
16.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,56 0,00
16.03.2024 06:00:00 Wysocko E 2,24 0,00
16.03.2024 06:00:00 Boników E 2,23 0,00
17.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,22 0,00
17.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 5,04 0,00
17.03.2024 06:00:00 Luzino E 6,76 0,00
17.03.2024 06:00:00 Brodnica E 11,61 0,00
17.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,60 0,00
17.03.2024 06:00:00 Daszewo E 4,45 0,00
17.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,55 0,00
17.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,65 0,00
17.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,85 0,00
17.03.2024 06:00:00 Wysocko E 4,03 0,00
17.03.2024 06:00:00 Boników E 3,26 0,00
18.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 3,40 0,00
18.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,48 0,00
18.03.2024 06:00:00 Luzino E 6,02 0,00
18.03.2024 06:00:00 Brodnica E 8,39 0,00
18.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 6,46 0,00
18.03.2024 06:00:00 Daszewo E 5,07 0,00
18.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,78 0,00
18.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,21 0,00
18.03.2024 06:00:00 Czeszów E 2,29 0,00
18.03.2024 06:00:00 Wysocko E 4,69 0,00
18.03.2024 06:00:00 Boników E 3,98 0,00
19.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,56 0,00
19.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,57 0,00
19.03.2024 06:00:00 Luzino E 6,08 0,00
19.03.2024 06:00:00 Brodnica E 8,34 0,00
19.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,54 0,00
19.03.2024 06:00:00 Daszewo E 3,92 0,00
19.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,53 0,00
19.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
19.03.2024 06:00:00 Czeszów E 2,16 0,00
19.03.2024 06:00:00 Wysocko E 4,45 0,00
19.03.2024 06:00:00 Boników E 4,86 0,00
20.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,13 0,00
20.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,67 0,00
20.03.2024 06:00:00 Luzino E 50,20 0,00
20.03.2024 06:00:00 Brodnica E 7,32 0,00
20.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,19 0,00
20.03.2024 06:00:00 Daszewo E 3,66 0,00
20.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,64 0,00
20.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,71 0,00
20.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,65 0,00
20.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,92 0,00
20.03.2024 06:00:00 Boników E 3,10 0,00
21.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,16 0,00
21.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,85 0,00
21.03.2024 06:00:00 Luzino E 4,78 0,00
21.03.2024 06:00:00 Brodnica E 5,26 0,00
21.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,07 0,00
21.03.2024 06:00:00 Daszewo E 3,70 0,00
21.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,95 0,00
21.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,27 0,00
21.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,10 0,00
21.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,18 0,00
21.03.2024 06:00:00 Boników E 3,13 0,00
22.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,23 0,00
22.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,15 0,00
22.03.2024 06:00:00 Luzino E 5,38 0,00
22.03.2024 06:00:00 Brodnica E 6,10 0,00
22.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,91 0,00
22.03.2024 06:00:00 Daszewo E 3,29 0,00
22.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,03 0,00
22.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,09 0,00
22.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,93 0,00
22.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,11 0,00
22.03.2024 06:00:00 Boników E 2,42 0,00
24.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 5,52 0,00
24.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 10,78 0,00
24.03.2024 06:00:00 Luzino E 8,16 0,00
24.03.2024 06:00:00 Brodnica E 6,67 0,00
24.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,97 0,00
24.03.2024 06:00:00 Daszewo E 4,59 0,00
24.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,14 0,00
24.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,62 0,00
24.03.2024 06:00:00 Czeszów E 2,50 0,00
24.03.2024 06:00:00 Wysocko E 4,02 0,00
24.03.2024 06:00:00 Boników E 3,01 0,00
25.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,52 0,00
25.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,64 0,00
25.03.2024 06:00:00 Luzino E 5,13 0,00
25.03.2024 06:00:00 Brodnica E 6,84 0,00
25.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,09 0,00
25.03.2024 06:00:00 Daszewo E 3,47 0,00
25.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,64 0,00
25.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,96 0,00
25.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,82 0,00
25.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,87 0,00
25.03.2024 06:00:00 Boników E 3,04 0,00
26.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,59 0,00
26.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,55 0,00
26.03.2024 06:00:00 Luzino E 4,03 0,00
26.03.2024 06:00:00 Brodnica E 5,43 0,00
26.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,84 0,00
26.03.2024 06:00:00 Daszewo E 2,80 0,00
26.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,00 0,00
26.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,32 0,00
26.03.2024 06:00:00 Czeszów E 1,14 0,00
26.03.2024 06:00:00 Wysocko E 3,28 0,00
26.03.2024 06:00:00 Boników E 3,32 0,00
27.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,65 0,00
27.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,14 0,00
27.03.2024 06:00:00 Luzino E 2,09 0,00
27.03.2024 06:00:00 Daszewo E 1,94 0,00
27.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,73 0,00
27.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,42 0,00
27.03.2024 06:00:00 Wysocko E 2,33 0,00
27.03.2024 06:00:00 Boników E 1,99 0,00
28.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,99 0,00
28.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,57 0,00
28.03.2024 06:00:00 Luzino E 3,02 0,00
28.03.2024 06:00:00 Brodnica E 4,37 0,00
28.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,72 0,00
28.03.2024 06:00:00 Daszewo E 2,35 0,00
28.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,13 0,00
28.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,77 0,00
28.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,60 0,00
28.03.2024 06:00:00 Wysocko E 2,22 0,00
28.03.2024 06:00:00 Boników E 1,93 0,00
29.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,06 0,00
29.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,66 0,00
29.03.2024 06:00:00 Luzino E 2,41 0,00
29.03.2024 06:00:00 Daszewo E 2,16 0,00
29.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,99 0,00
29.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,20 0,00
29.03.2024 06:00:00 Wysocko E 1,61 0,00
29.03.2024 06:00:00 Boników E 1,28 0,00
30.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,03 0,00
30.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,33 0,00
30.03.2024 06:00:00 Luzino E 2,49 0,00
30.03.2024 06:00:00 Brodnica E 1,78 0,00
30.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,74 0,00
30.03.2024 06:00:00 Daszewo E 0,93 0,00
30.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,04 0,00
30.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,65 0,00
30.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,09 0,00
30.03.2024 06:00:00 Wysocko E 0,78 0,00
30.03.2024 06:00:00 Boników E 0,40 0,00
31.03.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,55 0,00
31.03.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,05 0,00
31.03.2024 06:00:00 Luzino E 1,15 0,00
31.03.2024 06:00:00 Brodnica E 0,24 0,00
31.03.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,42 0,00
31.03.2024 06:00:00 Daszewo E 0,38 0,00
31.03.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,37 0,00
31.03.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,82 0,00
31.03.2024 06:00:00 Czeszów E 0,64 0,00
31.03.2024 06:00:00 Wysocko E 0,55 0,00
31.03.2024 06:00:00 Boników E 0,19 0,00
01.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,84 0,00
01.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 1,32 0,00
01.04.2024 06:00:00 Luzino E 1,38 0,00
01.04.2024 06:00:00 Brodnica E 1,99 0,00
01.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,55 0,00
01.04.2024 06:00:00 Daszewo E 0,94 0,00
01.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,33 0,00
01.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,81 0,00
01.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,58 0,00
01.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,56 0,00
01.04.2024 06:00:00 Boników E 0,07 0,00
02.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,54 0,00
02.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,64 0,00
02.04.2024 06:00:00 Luzino E 2,70 0,00
02.04.2024 06:00:00 Brodnica E 2,66 0,00
02.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 2,92 0,00
02.04.2024 06:00:00 Daszewo E 1,83 0,00
02.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,08 0,00
02.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,42 0,00
02.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,09 0,00
02.04.2024 06:00:00 Wysocko E 1,37 0,00
02.04.2024 06:00:00 Boników E 1,54 0,00
03.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,48 0,00
03.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 1,79 0,00
03.04.2024 06:00:00 Luzino E 5,03 0,00
03.04.2024 06:00:00 Brodnica E 4,91 0,00
03.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,48 0,00
03.04.2024 06:00:00 Daszewo E 3,12 0,00
03.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,86 0,00
03.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,40 0,00
03.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,25 0,00
03.04.2024 06:00:00 Wysocko E 1,53 0,00
03.04.2024 06:00:00 Boników E 1,52 0,00
04.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,51 0,00
04.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,50 0,00
04.04.2024 06:00:00 Luzino E 4,21 0,00
04.04.2024 06:00:00 Brodnica E 14,85 0,00
04.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 5,77 0,00
04.04.2024 06:00:00 Daszewo E 2,65 0,00
04.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,18 0,00
04.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,58 0,00
04.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,05 0,00
04.04.2024 06:00:00 Wysocko E 1,29 0,00
04.04.2024 06:00:00 Boników E 0,71 0,00
05.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,50 0,00
05.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,45 0,00
05.04.2024 06:00:00 Luzino E 2,70 0,00
05.04.2024 06:00:00 Brodnica E 2,95 0,00
05.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,13 0,00
05.04.2024 06:00:00 Daszewo E 1,34 0,00
05.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,00 0,00
05.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,80 0,00
05.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,33 0,00
05.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,98 0,00
05.04.2024 06:00:00 Boników E 0,90 0,00
06.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,13 0,00
06.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 3,79 0,00
06.04.2024 06:00:00 Luzino E 1,88 0,00
06.04.2024 06:00:00 Brodnica E 2,09 0,00
06.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,96 0,00
06.04.2024 06:00:00 Daszewo E 0,19 0,00
06.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,48 0,00
06.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,91 0,00
06.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,65 0,00
06.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,67 0,00
06.04.2024 06:00:00 Boników E 0,52 0,00
07.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,43 0,00
07.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,66 0,00
07.04.2024 06:00:00 Luzino E 0,66 0,00
07.04.2024 06:00:00 Brodnica E 0,50 0,00
07.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,57 0,00
07.04.2024 06:00:00 Daszewo E 0,16 0,00
07.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,73 0,00
07.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,01 0,00
07.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,98 0,00
07.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,37 0,00
07.04.2024 06:00:00 Boników E 0,27 0,00
08.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,04 0,00
08.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 0,85 0,00
08.04.2024 06:00:00 Luzino E 0,77 0,00
08.04.2024 06:00:00 Brodnica E 9,12 0,00
08.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,56 0,00
08.04.2024 06:00:00 Daszewo E 0,02 0,00
08.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,97 0,00
08.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,14 0,00
08.04.2024 06:00:00 Czeszów E 1,20 0,00
08.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,18 0,00
08.04.2024 06:00:00 Boników E 0,96 0,00
09.04.2024 06:00:00 Brodnica E 8,97 0,00
09.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 0,52 0,00
09.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,16 0,00
10.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,06 0,00
10.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 0,75 0,00
10.04.2024 06:00:00 Luzino E 1,06 0,00
10.04.2024 06:00:00 Brodnica E 9,61 0,00
10.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,66 0,00
10.04.2024 06:00:00 Daszewo E 0,48 0,00
10.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,86 0,00
10.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,97 0,00
10.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,82 0,00
10.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,04 0,00
10.04.2024 06:00:00 Boników E 0,74 0,00
11.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,09 0,00
11.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 0,85 0,00
11.04.2024 06:00:00 Luzino E 1,10 0,00
11.04.2024 06:00:00 Brodnica E 9,57 0,00
11.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,73 0,00
11.04.2024 06:00:00 Daszewo E 0,67 0,00
11.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,31 0,00
11.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,92 0,00
11.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,74 0,00
11.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,25 0,00
11.04.2024 06:00:00 Boników E 0,36 0,00
12.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,14 0,00
12.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 1,18 0,00
12.04.2024 06:00:00 Luzino E 2,24 0,00
12.04.2024 06:00:00 Brodnica E 7,93 0,00
12.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,81 0,00
12.04.2024 06:00:00 Daszewo E 1,23 0,00
12.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,15 0,00
12.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,04 0,00
12.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,72 0,00
12.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,54 0,00
12.04.2024 06:00:00 Boników E 0,56 0,00
13.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,48 0,00
13.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 0,57 0,00
13.04.2024 06:00:00 Luzino E 2,31 0,00
13.04.2024 06:00:00 Brodnica E 2,88 0,00
13.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,45 0,00
13.04.2024 06:00:00 Daszewo E 0,22 0,00
13.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,55 0,00
13.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,04 0,00
13.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,76 0,00
13.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,15 0,00
13.04.2024 06:00:00 Boników E 0,05 0,00
14.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,06 0,00
14.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 0,40 0,00
14.04.2024 06:00:00 Luzino E 1,20 0,00
14.04.2024 06:00:00 Brodnica E 2,07 0,00
14.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 1,73 0,00
14.04.2024 06:00:00 Daszewo E 1,08 0,00
14.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,28 0,00
14.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 1,00 0,00
14.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,88 0,00
14.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,13 0,00
14.04.2024 06:00:00 Boników E 0,54 0,00
15.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 0,78 0,00
15.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 1,02 0,00
15.04.2024 06:00:00 Luzino E 1,98 0,00
15.04.2024 06:00:00 Brodnica E 10,00 0,00
15.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 2,10 0,00
15.04.2024 06:00:00 Daszewo E 1,55 0,00
15.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,09 0,00
15.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,70 0,00
15.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,33 0,00
15.04.2024 06:00:00 Wysocko E 0,74 0,00
15.04.2024 06:00:00 Boników E 0,08 0,00
16.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,29 0,00
16.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,66 0,00
16.04.2024 06:00:00 Luzino E 4,70 0,00
16.04.2024 06:00:00 Brodnica E 12,01 0,00
16.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,86 0,00
16.04.2024 06:00:00 Daszewo E 2,46 0,00
16.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 0,85 0,00
16.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,40 0,00
16.04.2024 06:00:00 Czeszów E 0,42 0,00
16.04.2024 06:00:00 Wysocko E 1,57 0,00
16.04.2024 06:00:00 Boników E 1,12 0,00
17.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 4,61 0,00
17.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 7,14 0,00
17.04.2024 06:00:00 Luzino E 7,90 0,00
17.04.2024 06:00:00 Brodnica E 22,12 0,00
17.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 7,13 0,00
17.04.2024 06:00:00 Daszewo E 3,03 0,00
17.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 3,43 0,00
17.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,44 0,00
17.04.2024 06:00:00 Czeszów E 3,25 0,00
17.04.2024 06:00:00 Wysocko E 4,25 0,00
17.04.2024 06:00:00 Boników E 3,36 0,00
18.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,45 0,00
18.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,07 0,00
18.04.2024 06:00:00 Luzino E 4,26 0,00
18.04.2024 06:00:00 Brodnica E 13,56 0,00
18.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 3,99 0,00
18.04.2024 06:00:00 Daszewo E 1,82 0,00
18.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,28 0,00
18.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,34 0,00
18.04.2024 06:00:00 Czeszów E 1,30 0,00
18.04.2024 06:00:00 Wysocko E 3,05 0,00
18.04.2024 06:00:00 Boników E 2,47 0,00
19.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 1,98 0,00
19.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 2,72 0,00
19.04.2024 06:00:00 Luzino E 4,58 0,00
19.04.2024 06:00:00 Brodnica E 4,98 0,00
19.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,05 0,00
19.04.2024 06:00:00 Daszewo E 2,17 0,00
19.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 1,70 0,00
19.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,32 0,00
19.04.2024 06:00:00 Czeszów E 1,43 0,00
19.04.2024 06:00:00 Wysocko E 3,35 0,00
19.04.2024 06:00:00 Boników E 3,21 0,00
20.04.2024 06:00:00 Kamień Pomorski E 2,73 0,00
20.04.2024 06:00:00 Międzyzdroje E 4,00 0,00
20.04.2024 06:00:00 Luzino E 5,02 0,00
20.04.2024 06:00:00 Brodnica E 6,36 0,00
20.04.2024 06:00:00 Biały Bór E 4,88 0,00
20.04.2024 06:00:00 Daszewo E 3,80 0,00
20.04.2024 06:00:00 Dzierzkowice E 2,08 0,00
20.04.2024 06:00:00 Jelcz-Laskowice E 0,59 0,00
20.04.2024 06:00:00 Czeszów E 1,96 0,00
20.04.2024 06:00:00 Wysocko E 3,75 0,00
20.04.2024 06:00:00 Boników E 2,86 0,00
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.