Sprzedaż rezerwowa
i sprzedaż z urzędu

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy

  • aktualny sprzedawca zaprzestanie swojej działalności
  • umowa z dotychczasowym sprzedawcą wygaśnie.

W takiej sytuacji odbiorca może zawrzeć umowę z wybranym przez siebie sprzedawcą, który dopełni wszelkich formalności niezbędnych do zachowania ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorcy.

Gdy odbiorca nie zawrze umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą lub sprzedawca nie podejmie sprzedaży paliw gazowych wówczas operator systemu dystrybucyjnego rozpocznie procedurę sprzedaży rezerwowej.

W rezultacie, odbiorca będzie miał zagwarantowane ciągłe dostawy gazu ziemnego bez podejmowania dodatkowych działań, gdyż w jego imieniu i na jego rzecz operator zawrze umowę:

  • sprzedaży rezerwowej – o ile odbiorca wskazał sprzedawcę rezerwowego w umowie kompleksowej zawartej z dotychczasowym sprzedawcą
  • sprzedaży z urzędu – jeżeli odbiorca w umowie z dotychczasowym sprzedawcą nie wskazał sprzedawcy rezerwowego

Odbiorca zamierzający kontynuować pobór paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej G.EN. Operator nie zostanie więc pozbawiony jego dostaw. W sytuacji, gdy odbiorca podejmie decyzję o zakończeniu poboru paliwa gazowego z sieci dystrybucyjnej G.EN. Operator, informację w tym zakresie powinien przekazać do swojego sprzedawcy.

Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą rezerwowym, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Następnie, sprzedawca rezerwowy przekaże odbiorcy jeden egzemplarz umowy sprzedaży rezerwowej w terminie 30 dni oraz poinformuje o prawie odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy.

Lista sprzedawców rezerwowych na sieciach dystrybucyjnych należących do G.EN. Operator Sp. z o.o.

pobierz

Sprzedawca z urzędu

Sprzedawca z urzędu to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży paliw gazowych, a w umowie nie został wskazany przez Odbiorcę sprzedawca rezerwowy albo wskazany sprzedawca rezerwowy nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej.

W takiej sytuacji operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy, zawrze ze sprzedawcą z urzędu umowę sprzedaży.

Funkcję sprzedawcy z urzędu pełni:
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, www.gen.com.pl

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.