Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby własne G.EN Operator sp. z o.o.

G.EN Operator Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż gazu ziemnego E na potrzeby własne OSD w tym na zużycie własne technologiczne oraz zużycie własne nietechnologiczne  w 22 punktach wyjścia  (PPG) na Obszarze dystrybucji gazu E G.EN Operator zasilanego z punktów wyjścia z sieci OGP Gaz-System SA (Wirtualny Punkt Wyjścia do G.EN. ID 109017) oraz w Międzyoperatorskich Fizycznych Punktach Wyjścia OSDW (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.) : Biały Bór ID8018590365500089654595 oraz Jelcz-laskowice ID‘8018590365500089654502 w okresie od 01.04.2024 06:00 do 01.07.2024 o 6:00.

Planowany miesięczny harmonogram odbiorów:

II kwartał 2024 E [kWh]
Kwiecień 75.000
Maj 42.000
Czerwiec 26.000

 

Elastyczność ± 25%

Oferta ceny stałej lub/i opartej o produkty terminowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii SA.

Prosimy o przesłanie  pisemnej oferty w wersji elektronicznej potwierdzonej podpisem kwalifikowanym na adres  dystrybucja@genoperator.pl w terminie do 26.03.2024 r. z terminem obowiązywania oferty do dnia 27.03.2024 do końca dnia.

G.EN Operator SA zastrzega sobie prawo, do swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od procedury wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony ani nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Rozpatrzenie ofert i wybór oferenta nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji z wybranymi oferentami. Wybór oferenta/oferentów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia postępowania ofertowego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.