FAQ


Zmniejszająca się wydajność złóż lokalnych gazu sprawia, że konieczna  jest zmiana na inne bardziej niezawodne i wydajne źródło gazu którym będzie sieć krajowa Gaz Systemu. Zmiana ta skutkuje również zmianą dostarczanego rodzaju gazu ziemnego z zaazotowanego  podgrupy Ls na wysokometanowy grupy E o cieple spalania nie mniejszym niż 34 MJ/m3.

Wartość ciepła spalania obecnie dostarczanego gazu ziemnego zaazotowanego z podgrupy Ls jest nie mniejsza niż 26 MJ/m3.

Powyższa różnica w cieple spalania obecnego i nowego rodzaju gazu wiąże się z koniecznością kontroli technicznej i adaptacji wszystkich urządzeń gazowych do spalania nowego rodzaju gazu. Działania te mają na celu zapewnić dalsze bezpieczne i niezawodne użytkowanie tych urządzeń.

Zmiana rodzaju gazu obejmie wszystkich Odbiorców przyłączonych do sieci gazowej G.EN. Operator w gminach Dygowo, Gościno, Kołobrzeg i Siemyśl.

Proces zmiany rodzaju gazu jest realizowany etapowo.

Zakończono etap polegający na inwentaryzacji urządzeń gazowych użytkowanych przez Odbiorców objętych zmianą rodzaju gazu.

W chwili obecnej wdrażamy etap adaptacji urządzeń gazowych użytkowanych przez Odbiorców do nowego rodzaju gazu:

  • celem adaptacji jest dostosowanie urządzeń gazowych do nowego rodzaju gazu, aby mogły być bezpiecznie i niezawodnie użytkowane,
  • adaptacja urządzeń gazowych objęta jest 12 miesięczną gwarancją,
  • adaptacja urządzeń dla gospodarstw domowych i innych uprawnionych odbiorców, zostanie przeprowadzona bezpłatnie przez upoważnionych przedstawicieli G.EN. Operator, a wykonujący ją monterzy będą legitymować się identyfikatorem, który będzie można zweryfikować  przy pomocy dokumentu tożsamości,
  • czynności związane z adaptacją mogą potrwać u Odbiorcy w zależności od typu i ilości urządzeń gazowych od 20 do 60 minut,
  • po dokonaniu prac adaptacyjnych monter sporządzi protokół celem potwierdzenia przeprowadzenia tych prac przez użytkownika urządzeń gazowych.

Art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a-c Prawa energetycznego stanowi, że operator pokrywa koszty dostosowania lub wymiany instalacji i urządzeń odbiorcom paliw gazowych:

a) w gospodarstwach domowych,

b) będących wspólnotami mieszkaniowymi,

c) innych, pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 62ba Prawa energetycznego.

Odbiorca końcowy, który zużywa paliwo gazu w celu innym niż cele mieszkaniowe zobowiązany jest do adaptacji urządzeń do spalania nowego rodzaju gazu we własnym zakresie oraz na własny koszt.

Zwiększy się komfort i efektywność użytkowania gazu. Ponadto będziemy mogli zapewnić niezawodność dostaw umożliwiającą zaspokajane potrzeb obecnych i przyszłych klientów w zakresie zapotrzebowania na gaz.

Odbiorcy gazu ziemnego będą mieli wybór sprzedawcy. Lista wszystkich sprzedawców znajduje się tutaj.

Niestety nie da się jednak zupełnie uniknąć uciążliwości jakie spowodowane zostaną okresem przejściowym. Ze względów bezpieczeństwa urządzenia gazowe nie powinny być użytkowane bez ich adaptacji do nowego rodzaju gazu. Po zaistniałej zmianie rodzaju gazu warunkiem  bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych jest ich wcześniejsze przystosowanie do spalania nowego rodzaju gazu.

G.EN. Operator jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest do nieodpłatnego przeprowadzenia procesu adaptacji urządzeń gazowych do użytkowania nowego rodzaju gazu:

a) w gospodarstwach domowych,

b) będących wspólnotami mieszkaniowymi,

c) innych, pod warunkiem złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 62ba Prawa energetycznego.

Wszelkie prace związane z inwentaryzacją i adaptacją urządzeń gazowych przeprowadzone zostaną przez upoważnionych przedstawicieli G.EN. Operator, a wykonujący je monterzy będą legitymować się identyfikatorem, który będzie można zweryfikować przy pomocy dokumentu tożsamości.

Odbiorca końcowy, który zużywa paliwo gazu w celu innym niż cele mieszkaniowe zobowiązany jest do adaptacji urządzeń do spalania nowego rodzaju gazu we własnym zakresie oraz na własny koszt.

Adaptację urządzeń gazowych u uprawnionych Odbiorców przeprowadza się podczas wizyt monterów upoważnionych przez G.EN. Operator i legitymujących się identyfikatorem, który będzie można zweryfikować przy pomocy dokumentu tożsamości.

Adaptacja przeprowadzana będzie zgodnie z Harmonogramem prowadzenia prac adaptacyjnych urządzeń gazowych, w godz. 08:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku. Czynności związane z adaptacją mogą potrwać w zależności od typu i ilości urządzeń gazowych od 20 do 60 minut.

W trakcie wizyty każde urządzenie gazowe zostanie adaptowane do nowego rodzaju gazu. Niezbędne części i elementy zamienne dostarczy na swój koszt G.EN. Operator. W przypadku nieobecności Klienta pozostawiona zostanie informacja z danymi kontaktowymi umożliwiającymi uzgodnienie dodatkowego terminu wizyty.

Odbiorca końcowy, który zużywa paliwo gazu w celu innym niż cele mieszkaniowe zobowiązany jest do adaptacji urządzeń do spalania nowego rodzaju gazu we własnym zakresie oraz na własny koszt.

W zależności od typu urządzenia konieczne są różne operacje. Są one wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia i mogą obejmować następujące prace:

  • wymiana dysz palnika,
  • sprawdzanie braku usterek urządzenia i w jego otoczeniu, związanych z bezpieczeństwem technicznym,
  • ustawienie ciśnień na dyszach,
  • kontrola działania.

Działający na zlecenie G.EN. Operatora pracownicy są zobowiązani do wylegitymowania się okazując wystawioną przez G.EN. Operatora legitymację i dowód osobisty. W razie wątpliwości dotyczących ich prawidłowości klient powinien zanotować nazwisko i przed umożliwieniem dostępu skontaktować się ze specjalnym numerem kontaktowym: 94 312 08 78  czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00.

Wszelkie prace związane z inwentaryzacją i adaptacją urządzeń gazowych przeprowadzone zostaną przez upoważnionych przedstawicieli G.EN. Operator, a wykonujący je monterzy będą legitymować się identyfikatorem ze zdjęciem, który będzie można zweryfikować przy pomocy dokumentu tożsamości montera.

W przypadku każdorazowego zgłoszenia jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji związanej z prowadzoną akcją, Odbiorcy będą mogli kontaktować się pod specjalnym numerem kontaktowym: 94 312 08 78 , czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00.

Zabronione jest użytkowanie urządzeń gazowych, które nie zostały odpowiednio dostosowane. W przypadku braku dostosowania urządzeń gazowych z winy Odbiorcy, G.EN. Operator ze względów bezpieczeństwa wstrzyma dostawę gazu ziemnego do czasu zaadaptowania urządzeń do nowego rodzaju gazu.

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.