Wytworzenie punktów gazowych redukcyjno – pomiarowych oraz zespołów gazowych

G.EN. Operator Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
wytworzenie wraz z dostawą punktów gazowych redukcyjno – pomiarowych oraz zespołów gazowych

1. Zakres zamówienia

1) dostawa i wytworzenie punktu gazowego z dwoma układami 1 – układ red – pom do Q60m3/h, 2- układ redukcyjny Q=25 m3/h w wolnostojącej metalowej szafce:
1-układ red -pom: gazomierz miechowy G40 z nadajnikiem impulsów, rejestrator MacR6 PLUM GSM, DN WLOT 25 DN WYLOT 80, ciśnienie na wyjściu 2kPa;
2-układ redukcyjny Q=25m3/h wlot DN15 wylot DN25 ciśnienie wyjściu 2kPa.
kolor obudowy popiel RAL 7035. Miejsce budowy: Międzyzdroje, Boh. Warszawy – Oddział Kamień Pomorski, zgodnie z zał. 1 (Formularzem doboru)

2) dostawa i wytworzenie zespołu gazowego – red-pom Q100 m3/h (szafka wolnostojąca) z gazomierzem rotorowym G-25 1:50, ciśnienie wylotowe 2,5 kPa, obudowa z blachy z uszami do transportu, DN Wlotowe 50 DN Wylotowe 65, MacBatV z wbudowanym modułem LTE (telemetria bateryjna), 1 filtr z obejściem.
kolor obudowy popiel RAL 7035. Miejsce budowy: Międzyzdroje, Ustronie Leśne – Oddział Kamień Pomorski, zgodnie z zał. 2 (Formularzem doboru)

3) dostawa i wytworzenie punktu gazowego red-pom Q16 m3/h (szafka na stelażu wolnostojąca) z gazomierzem miechowym G10, oraz wyposażeniem, zgodnie z zał. 3 tj. Wymaganiami standardowymi Punktów Gazowych.
kolor obudowy popiel RAL 7035. Miejsce budowy: Buk – Oddział Kaźmierz

4) Punkty gazowe wraz z zespołem winny być wykonane zgodnie z Wymaganiami standardowymi Punktów Gazowych (Zał. 3) oraz Zespołów Gazowych (Zał. 4).

2. Termin realizacji

Wymagany czas realizacji zadania: Poz.1) – 30.11.2023 r.; Poz. 2) – 28.10.2023 r; Poz.3) – 01.08.2023 r.

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@genoperator.pl do dnia 04.07.2023 r. do godz. 10:00
w tytule „punkty gazowe red – pom wraz z zespołem gazowym”.

4. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do robót objętych niniejszym postępowaniem. Oferent winien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: projektant – 1 osoba, nadzór spawalniczy – 1 osoba; spawacze – 3 osoby; pracownicy montażu i rozruchu – 2 osoby; pracownicy nadzoru nad montażem i rozruchem – 2 osoby; izolerzy – 1 osoba.
Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia-skan.

5. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

9. Dane kontaktowe

a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 663 878 503 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

1. Załącznik 1. Formularz doboru punktu gazowego z dwoma układami redukcji
2. Załącznik 2. Formularz doboru zespołu gazowego Q100
3. Załącznik 3. Wymagania standardowe Punktów Gazowych
4. Załącznik 4. Wymagania standardowe Zespołów Gazowych
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.