Budowa sieci gazowej na trasie Chałupy – Kuźnica oraz we Władysławowie

Firma G.EN. Operator Sp. z o. o. ogłasza przetarg na
wykonanie budowy sieci gazowej średniego PE de 225/63 mm na trasie Chałupy – Kuźnica oraz Pe de 160 mm we Władysławowie, woj. pomorskie.

1. Przedmiot przetargu 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE de 225/63 mm Chałupy – Kuźnica o łącznej długości 6.560,00mb oraz PE de 160 mm we Władysławowie o łącznej długości ca. 370,50 mb.

2. Termin realizacji
Wymagany termin odbioru końcowego nastąpi nie później niż do dnia 30.04.2024 roku.

3. Miejsce i termin składania ofert
Wymagany termin składania ofert: 26.10.2023 do godz. 10:00.

Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@genoperator.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.genoperator.pl.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 663 878 503 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. SIWZ
2. Załączniki 1 – 10 – Formularz cenowy wraz z załącznikami
3. Załącznik 11 – Projekt umowy
4. Załącznik 6 do projektu umowy – Wytyczne dla dokumentacji powykonawczej
5. Załącznik 8 do projektu umowy – Wymagany komplet dokumentów
6. Załącznik 12 – STWiORB
7. Załącznik 13 - Projekt budowlany, Kuźnica
8. Załącznik 13 - Projekt budowlany, Kuźnica
9. Załącznik 13 - Projekt budowlany, Kuźnica
10. Załącznik 13 - Projekt wykonawczy, Kuźnica
11. Załącznik 13 - Projekt budowlany, Chałupy
12. Załącznik 13 - Projekt wykonawczy, Chałupy
13. Załącznik 13 - Decyzje na umieszczenie gazociągu
14. Załącznik 13 - ZUD
15. Załącznik 13 - Warunki techniczne
16. Załącznik 13 - Uzgodnienia branżowe
17. Załącznik 14 - Wykaz zatwierdzonych materiałów oraz Producentów do budowy sieci gazowych z PE
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.