Konkurs ofert na wykonanie połączeń z gazociągiem DN200 Oddział Twardogóra

G.EN. Operator Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej
na wykonanie połączeń z gazociągiem DN200 Oddział Twardogóra

Zakres zamówienia

wykonanie połączenia z gazociągiem DN200 wyjściowym na terenie stacji gazowej SRP w/c Wysocko Małe Q-3000 (należącej do G.EN Operator) poprzez montaż redukcji DN150/200 i połączenia PE/stal DN225/200 (pod przewidziany do budowy przez G.EN. Operator gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia do 1,0Mpa PE de 225 mm SDR 11 RC w m. Wysocko Małe, powiat ostrowski) oraz włączenie nowo budowanego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia Wysocko Małe do istniejącego gazociągu w/c DN200 (własność G.EN. Operator) za pomocą zasuwy kołnierzowej DN200 PN16 G F4 (AVK). Zasuwę dostarcza G.EN. Operator.

Powyższe włączenie do istniejącej sieci wysokiego ciśnienia (stal DN 200×6 St3 oraz 12G2U) przewidziano w punkcie Pz12 (załącznik do ogłoszenia). Do istniejącej sieci należy dospawać króciec kołnierzowy DN200, (włączenie przez nawiercenie otworu w istniejącym gazociągu) w kierunku nowo budowanej sieci należy zamontować przejście PE / stal dn225/DN200 oraz zasuwę DN200 PN16 z końcówkami PE do zgrzewania. Połączenie gazociągu z przejściem kołnierzowym PE/stal należy wykonać poprzez mufy elektrooporowe PE100 dn225.

1. Termin realizacji

Wymagany czas realizacji zadania i prowadzenia prac: do 21 lipca 2023 roku.

2. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy dostarczać do 1 czerwca 2023, do godz. 9.00 na adres email: przetargi@genoperator.pl w tytule „wykonania połączeń z gaz. wc DN 200 Wysocko Małe”.

Ofertę należy przygotować w dwóch wariantach:

  1. Na odpowietrzonym gazociągu, bez włączenia hermetycznego,
  2. W oparciu o włączenie hermetyczne.


3. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

5. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

6. Postanowienia dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

7. Dane kontaktowe

a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 61 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Pytania i odpowiedzi

1. PZT1
2. PZT2
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.