Przetarg na wykonanie projektu wraz z przeniesieniem oraz modernizacją istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia

Firma G.EN. Operator Sp. z o. o.  ogłasza przetarg na wykonanie projektu wraz z przeniesieniem oraz modernizacją  istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia z m. Sławoborze w województwie zachodniopomorskim do m. Młodasko woj. wielkopolskie.

UWAGA: Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 26.07.2024 roku do godz. 13:00.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Przedmiot przetargu

Wykonanie projektu wraz z przeniesieniem oraz modernizacją  istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia z m. Sławoborze w województwie zachodniopomorskim do m. Młodasko woj. wielkopolskie wraz z układami wejściowymi oraz projektem i budową sieci gazowej śr/c w m. Młodasko o dł. ca 130mb.

2. Termin realizacji

Wymagany termin  odbioru końcowego nastąpi nie później niż do dnia 31.05.2025 roku.

 3. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagany termin składania ofert:  18.07.2024 do godz. 13:00.
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@genoperator.pl

Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.genoperator.pl.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:

– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  663 878 503 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. SIWZ
2. Załączniki 1-10. Formularz cenowy wraz z załącznikami.
3. Załącznik 12. Warunki techniczne zadania.
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.