Wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sierosław – Kalwy et. II, woj. wielkopolskie

Firma G.EN. Operator Sp. z o. o. ogłasza przetarg na wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sierosław – Kalwy et. II, woj. wielkopolskie

UWAGA: Zmianie uległ zakres wyceny (poz. 1 i 2 Formularza cenowego) tj. pojawił się dodatkowy zakres dot. przewiertu PZ13-PZ14.
Składając ofertę prosimy o wypełnienie nowego – aktualnego Formularza tj. Formularza po zmianie.

1. Przedmiot przetargu

Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 de 250 mm oraz de 110 mm o długości ca. 1765 mb w m. Sierosław – Kalwy.

2. Termin realizacji

Wymagany termin odbioru końcowego nastąpi nie później niż do dnia 30.11.2023 roku.

3. Miejsce i termin składania ofert

Wymagany termin składania ofert: 04.08.2023 do godz. 10:00.

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do poniedziałku 7.08.2023, godz. 12:00.

Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@genoperator.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.genoperator.pl.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 663 878 503 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. SIWZ
2. Załączniki 1-10. Formularz cenowy wraz z załacznikami.
3. Załącznik 11. STWiORB.
4. BD Projekt
5. BD Projekt
6. Dopiewo-Gmina
7. BD Projekt
8. Wymagany komplet dokumentów na dzień (002)
9. Opis wykonawczy Kalwy
10. Konserwator Zabytków
11. Projekt umowy_Sierosław
12. Warunki PZSW wody BD Projekt
13. Zawiadomienie Starostwo brak sprzeciwu
14. Wykaz zatwierdzonych materiałów do budowy sieci gazowych PE
15. Profil 1 wykonawczy
16. Profil 2 wykonawczy
17. Profil 3 wykonawczy
18. PZT 1 wykonawczy
19. PZT 2 wykonawczy
20. PZT 3 wykonawczy
21. Uzgodnienie ZDP
22. DCP Dopiewo
23. ZDP decyzja drogowa Więckowice
24. Protokół zud 1
25. Protokół zud 2
26. Protokół zud 3
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.