Pytania i odpowiedzi do przetargu

/ Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową dla realizacji stacji regazyfikacji w m. Młodasko? Jeśli tak prosimy o jej udostępnienie.

Decyzja środowiskowa jest dodana jako załącznik.

Decyzja Środowiskowa

Pobierz

Decyzja Środowiskowa

Pobierz

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada decyzje pozwolenie na budowę dla stacji regazyfikacji w m. Młodasko? Jeśli tak prosimy o jej udostępnienie.

Wniosek o pozwolenie został złożony do Starostwa, jest procedowany.
Decyzja pozwolenia na budowę powinna zostać  wydana ok. 14-19 grudnia br.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada projekt i zgody na wykonanie zjazdu na teren stacji regazyfikacji? Jeśli tak prosimy o udostępnienie materiałów

Zjazd pożarowy wg odrębnego opracowania – patrz rysunek PZT-01 w projekcie budowlanym

Wniosek o pozwolenie na budowę jest z infrastrukturą towarzyszącą, gdzie uwzględniono teren utwardzony na postój cysterny na terenie obiektu SR LNG.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie przyłącza prądu i gazu oraz wykonanie hydrantu są poza zakresem niniejszego przetargu.

Zakres opracowania nie obejmuje:

– przyłącza elektrycznego – jest zaprojektowana instalacja elektryczna ze złączem kablowym na terenie obiektu

– przyłącza gazu

– hydrantu – przewidziano zbiornik wody ppoż. w odl. ok. 170 m od obiektu SR LNG.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada projekt techniczny zawierający rozwiązania części rurociągowej i elektrycznej wraz z AKPiA? Jeśli tak prosimy o udostępnienie, jeśli nie prosimy o informację czy realizacja części rurociągowej oraz elektrycznej i AKPiA należy przewidzieć 1 do 1 po przeniesieniu stacji regazyfikacji z m. Rozewie?

PT udostępniony na stronie wcześniej.

Pytanie 6

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne grunt6w? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Opinia geotechniczna – dodano jako załącznik

Opinia geotechniczna

Pobierz

Pytanie 7

Czy Zamawiający może udostępnić projekt budowlany (w części PZT i architektoniczno-budowlanej)? Do materiałów przetargowych udostępniono tylko projekt techniczny

Projekt budowlany PZT PAB – dodano jako załącznik

Projekt budowlany PZT PAB

Pobierz

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia rozruchu instalacji? Jeśli tak po czyjej stronie są media na rozruch i w jakiej ilości

Tak, media po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie/wskazanie terminu odbioru technicznego i końcowego (w SIWZ pkt. 4 wskazano termin odbioru technicznego do dnia 15.05.2024, zaś termin odbioru końcowego do dnia 31.03.2024).”

Przyjmujemy następujące terminy jako wiążące: odbiór techniczny 30 kwietnia 2024 , a odbiór końcowy 15 maja 2024r.

Pytanie 10

Czy Zamawiający udostępni atesty wszystkich zabudowanych materiałów i urządzeń, aby zachować zapis z punktu 3.5 siwz: „W toku robót budowlano-montażowych należy stosować protokoły ze sprawdzenia materiałów przed zabudowaniem (rur, kształtek, armatury, itp.).

Tak, dostarczymy.

Pytanie 11

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów punktu 3.7 SIWZ z uwagi na brak robót związanych ze zgrzewaniem: „… Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca przedkłada Inwestorowi technologiczną kartę zgrzewania celem zatwierdzenia i dopuszczenia do prac montażowych na budowie.”

Tak, możemy zrezygnować z tego zapisu.

Pytanie 12

Czy terminy wskazane w punkcie 4 na pewno są wiążące? Jeden już minął, a drugi jest zagrożony z uwagi na warunki pogodowe (rozbiórka i budowa w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej będzie niemożliwa, ewentualne spawanie również): „Wykonawca Robót ma zakończyć techniczną fazę realizacji budowy, uzyskując pozytywny Protokół Odbioru Technicznego do dnia 15.05.2023r. Uzyskanie pozytywnego Protokołu Odbioru Końcowego do dnia 31.03.2024 r.”

Przyjmujemy następujące terminy jako wiążące: odbiór techniczny 30 kwietnia 2024 , a odbiór końcowy 15.05.2024r.

Pytanie 13

Punkt 5.1.5. – Czy Zamawiający zrezygnuje z zobowiązania w zakresie pozyskania geodety? Mamy 2 lokalizacje do obsługi i bez umowy ciężko będzie znaleźć wykonawcę do podpisania zobowiązania wykonania usługi. Czy Oferent może okazać oświadczenie, w którym zadeklaruje pozyskanie firmy geodezyjnej i nawiązanie współpracy?

Zamawiający powinien  otrzymać oświadczenie z deklaracją o zobowiązaniu do podjęcia prac na niniejszym zadaniu przez geodetę, który będzie obsługiwał niniejszą inwestycje.

Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.