Wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Sędzinko – Wielka Wieś, gm. Duszniki/Buk

Firma G.EN. Operator Sp. z o. o.  ogłasza przetarg na wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Sędzinko – Wielka Wieś, gm. Duszniki/Buk.

1. Przedmiot przetargu:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 RC de 250 oraz PE 100 SDR 11 RC 63 mm o łącznej długości ca. 1.375 mb Sędzinko – Wielka Wieś, gm. Duszniki/Buk.

2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac wraz z przekazaniem dokumentacji nastąpi nie później niż do dnia 30.06.2023r.

3. Miejsce i termin składania ofert
Wymagany termin składania ofert:  13.03.2023 do godz. 10:00.

Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@genoperator.pl

Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.genoperator.pl.

5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  663 878 503 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. SIWZ
2. Załączniki 1 – 10. Formularz cenowy wraz z załącznikami
3. Załącznik 11. Projekt umowy.
4. Załącznik 12. STWiORB.
5. Załącznik 13. Opis techniczny.
6. Załącznik 13. Mapa do celów projektowych.
7. Załącznik 13. Mapa do celów projektowych.
8. Załącznik 13. Mapa do celów projektowych.
9. Załącznik 13. Mapa do celów projektowych.
10. Załącznik 13. Mapa do celów projektowych.
11. Załącznik 13. Mapa do celów projektowych.
12. Załącznik 13. Zestawienie materiałów.
13. Załącznik 13. Zgłoszenie Starosta Poznański.
14. Załącznik 13. Zgłoszenie Starostwo Powiatowe w Szamotułach
15. Załącznik 13. Zgłoszenie Wojewoda Wielkopolski.
16. Załącznik 13. Teczka formalna.
17. Załącznik 14. Wykaz materiałów.
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.