Zabudowa zdemontowanej stacji LNG w m. Młodasko
wraz z demontażem i transportem stacji LNG z m. Rozewie

Firma G.EN. Operator Sp. z o. o. ogłasza przetarg na wykonanie zabudowy zdemontowanej stacji LNG w m. Młodasko, woj. wielkopolskie
wraz z demontażem i transportem stacji LNG z m. Rozewie z woj. pomorskiego.

1. Przedmiot przetarg

Wykonanie zabudowy zdemontowanej stacji LNG w m. Młodasko, woj. wielkopolskie wraz z demontażem i transportem stacji LNG z m. Rozewie, woj. pomorskie

2. Termin realizacji

Wymagany termin odbioru końcowego nastąpi nie później niż do dnia 30.06.2024 roku.

3.  Miejsce i termin składania ofert

UWAGA: Informujemy, że wymagany termin składania ofert został wydłużony do dnia 07.02.2024r. do godz. 11:00.

Wymagany termin składania ofert: 01.02.2024 do godz. 10:00.

Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@genoperator.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.genoperator.pl.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9.  Dane kontaktowe

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 663 878 503 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. SIWZ
2. Załączniki1 – 10. Formularz cenowy wraz z załącznikami
3. Załącznik 11. Projekt umowy.
4. Załącznik 12 – Projekt rozbiórki wraz z pozwoleniem
5. Załącznik 13 – Projekt techniczny
6. Załącznik 13 – Projekt techniczny
Zgoda
Szczegóły

Niniejsza strona korzysta z plików

Używamy cookies, aby nasza strona internetowa działała prawidłowo i aby stale ulepszać nasze usługi. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKO, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez G.EN. Operator Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celach analitycznych i marketingowych i pozostałych, szczegółowo opisanych w Polityce prywatności. Zgodę możesz wycofać poprzez zmianę ustawień w polityce prywatności.

Techniczne
Marketingowe
Analityczne
Techniczne

Pliki cookie umożliwiające funkcjonowanie strony internetowej. Są to obowiązkowe pliki cookie, bez nich strona internetowa może nie działać.

Marketingowe

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze Facebook Pixel. Oznacza to, że pliki cookie będą używane przez Facebook Pixel oraz Google Ads.

Analityczne

Pliki cookie są wykorzystywane przez nasz dział marketingu w celu poprawy jakości korzystania z naszego serwisu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie marketingowych plików cookie, strona internetowa umożliwi działanie usłudze PiwikPro.